Επεκτάθηκε και για το 2021 η χρηματοδότηση για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Επεκτάθηκε και για το 2021 η χρηματοδότηση για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Και για το 2021 επεκτάθηκε η χρηματοδότηση των οφειλών επιχειρήσεων Τύπου έναντι του ΕΔΟΕΑΠ (2%), που μέχρι πρότινος αφορούσε τα έτη 2017-2020.

Αναλυτικότερα, με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ένταξη των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας – Διασύνδεση Ληξιαρχείων και «Ελληνικού Κτηματολογίου» – Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις» προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Εντάσσεται και για το έτος 2021 στα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων η μερική ή ολική κάλυψη της εργοδοτικής εισφοράς ποσοστού 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών επιχείρησης προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)
  • Επεκτείνεται και στο έτος 2021 η δυνατότητα σε υπόχρεες επιχειρήσεις, να ρυθμίσουν οφειλές τους προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., που προκύπτουν από εισφορά εργοδοτών, σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα εκατό (100) ευρώ, με απαλλαγή των προστίμων και των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης υποβολής και καταβολής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Όπως διευκρινίζεται στο κείμενο του νομοσχεδίου που τελικά ψηφίστηκε και έχει ήδη δημοσιευθεί σε ΦΕΚ το πρόγραμμα χρηματοδότησης της αφορά «επιχειρήσεις που εντάσσονται στην παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53)» ήτοι επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων «που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν στη δημοσιογραφική ηθική και δεοντολογία και προάγουν την πολυφωνία, τον πλουραλισμό και την ποιότητα στον δημόσιο διάλογο» με συνολική ή μερική κάλυψη της εισφοράς για τα έτη 2017 έως και 2021. Ακόμη αναφέρεται πως δύνανται να ενταχθούν οι πάροχοι περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, ο περιοδικός τύπος και οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.

Όσον αφορά την δυνατότητα ρύθμισης οφειλών αναφέρεται πως αφορά τις προαναφερθείσες επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων καθώς και «τους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και τον περιοδικό τύπο, καθώς επίσης στις επιχειρήσεις διαδικτύου από την έναρξη ισχύος του ν. 4498/2017 (Α΄ 172), υπό τον όρο υποβολής σχετικού αιτήματος έως τις 30 Ιουνίου 2022. Τα ως άνω ισχύουν και για τους εργοδότες, οι οποίοι έχουν ασφαλισμένους στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (ΤΕΑΣ) και στο Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ευβοίας (ΕΤΑΣ).».

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας που τελικά ενσωματώθηκε στο ψηφισθέν νομοσχέδιο με τις εν λόγω διατάξεις «εισάγονται ρυθμίσεις για την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων, που υπέστησαν και εξακολουθούν να υφίστανται οι επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και οι αντίστοιχες περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες, οι πάροχοι περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί και ο περιοδικός τύπος, καθώς και οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης και τη στήριξη της εύρυθμης λειτουργίας τους σε συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής δυσπραγίας, εξαιτίας των επιπτώσεων που προκάλεσε στην οικονομία η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19».

Μετά την νέα αυτή εξέλιξη αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις από την Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και τον ΕΔΟΕΑΠ και ίσως και νέα ΚΥΑ, προκειμένου να διευκρινιστεί η διαδικασία και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις που δικαιούνται την χρηματοδότηση.

Περισσότερα άρθρα