ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικών Συντακτών στην τελευταία συνεδρίαση του, αποφάσισε ομοφώνως να συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση για τροποποίηση – εκσυγχρονισμό των άρθρων του Καταστατικού του ΠΣΑΤ.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι – μέλη μας, να αποστείλουν στη γραμματεία του Συνδέσμου (ταχυδρομικώς, fax, e-mail), ιδέες και προτάσεις που θα περιληφθούν στη συζήτηση που θα γίνει ενώπιον του Κυρίαρχου Σώματος μέχρι την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011. Η Γενική Συνέλευση (τακτική και έκτακτη) θα πραγματοποιηθεί το πρώτο 15θήμερο του Απριλίου 2011.

Περισσότερα άρθρα