ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΣΑΤ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Οι αποστολές δημοσιογράφου-μέλους του ΠΣΑΤ στο εξωτερικό, για την κάλυψη διεθνών αγώνων των Εθνικών ομάδων όλων των αθλημάτων, αποτελεί κατάκτηση του Συνδέσμου, η οποία πρέπει και να διαφυλαχθεί και να καταστεί «αναγκαίος όρος» σε κάθε εθνική εκπροσώπηση.

Η παρουσία επαγγελματία αθλητικού συντάκτη σε κάθε συμμετοχή εθνικής ομάδας στο εξωτερικό εξασφαλίζει την άμεση και πλήρη ενημέρωση όλων των ΜΜΕ και, κατ’ επέκταση, όλων των φιλάθλων στην Ελλάδα.

Οι σύγχρονες ανάγκες, οι παρατηρήσεις, τα αιτήματα, οι διαμαρτυρίες Ομοσπονδιών ή και ΜΜΕ, οι νέες συνθήκες που επικρατούν στο χώρο, αλλά και οι διαπιστώσεις για αδυναμίες της παρεχόμενης ενημέρωσης επέβαλαν την αναμόρφωση του «Κανονισμού Αποστολών ΠΣΑΤ».

Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του θεσμού και την αναβάθμισή του το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου μας αποφάσισε να θέσει σε ισχύ από 1ης Οκτωβρίου 2012 τον αναμορφωμένο «Κανονισμό Αποστολών ΠΣΑΤ», που εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της 27/9/2012.

Σύμφωνα με αυτόν τον Κανονισμό θα επιλέγονται εφεξής οι συνάδελφοι, οι οποίοι θα ακολουθούν τις αποστολές στο εξωτερικό. Οι όροι και οι προϋποθέσεις του είναι υποχρεωτικοί σε κάθε περίπτωση και παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι να τους τηρούν με επίγνωση του ρόλου και της ευθύνης τους.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Οι αποστολές του ΠΣΑΤ είναι καθαρά ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ εργασία & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ υποχρέωση και σε καμία περίπτωση «ταξίδι τουρισμού & αναψυχής». Είναι επομένως ΚΑΘΗΚΟΝ των ΜΜΕ και ειδικότερα των διευθυντών ή προϊσταμένων τους, να υποδεικνύουν κατάλληλο συντάκτη για την πραγματοποίηση της αποστολής και να τον διευκολύνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Άρθρο 2

Ο δημοσιογράφος που μετέχει σε αποστολή δεν εκπροσωπεί τον εαυτό του ή το μέσον στο οποίο εργάζεται, αλλά τον ΠΣΑΤ και ΟΛΟΥΣ τους αθλητικούς συντάκτες της χώρας. Οφείλει να είναι επαρκώς ενημερωμένος για τη διοργάνωση και την ελληνική ομάδα, να καλύπτει με πλήρη, ευσυνείδητο, και αντικειμενικό τρόπο το γεγονός και κάθε σχετικό θέμα.

Άρθρο 3

Καταργούνται οι ειδικοί πίνακες για ορισμένα αθλήματα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, στίβος, κολύμβηση, βόλεϊ) στη σχετική πρόσκληση των ΜΜΕ και η συμμετοχή στην αποστολή εξειδικευμένου στο αντικείμενο συντάκτη και διαπιστευμένου στην οικεία Ομοσπονδία θα εξασφαλίζεται με δέσμευση των προϊσταμένων των Μέσων με τα οποία έχει έρθει σε συνεννόηση ο ΠΣΑΤ πριν από την έγκριση του νέου Κανονισμού.

Δημιουργούνται πίνακες μόνο ανά κατηγορία Μέσου (εντάσσονται τα Μέσα στα οποία απασχολούνται τουλάχιστον 3 μέλη του ΠΣΑΤ): 1. Αθλητικές εφημερίδες Αττικής και Θεσσαλονίκης, 2. Πολιτικές εφημερίδες Αττικής και Θεσσαλονίκης, 3. Εφημερίδες Περιφέρειας, 4. Ραδιοφωνικοί σταθμοί, 5. Τηλεοπτικοί σταθμοί, 6. Ιστοσελίδες (στις οποίες εντάσσεται επικεφαλής το ΑΜΠΕ), ώστε να υπάρξει πλουραλισμός στη σειρά των ταξιδιών.

Επιπροσθέτως συντάσσεται πίνακας με άνεργους συναδέλφους ώστε σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα και δεν μπορεί για κάποιο λόγο να βρεθεί απεσταλμένος, να απευθυνόμαστε στη συγκεκριμένη κατηγορία. Με την ελπίδα, φυσικά, εν καιρώ να μην υπάρχει λίστα ανέργων.

Άρθρο 4

Η διαδικασία επιλογής είναι η εξής: Η Γραμματεία του ΠΣΑΤ όταν λαμβάνει το σχετικό αίτημα της Ομοσπονδίας απευθύνει εγγράφως πρόσκληση στο Διευθυντή ή Προϊστάμενο του Μέσου που έχει σειρά με βάση τους σχετικούς πίνακες.

Ο τελευταίος ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να απαντήσει το αργότερο μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της πρόσκλησης, διαφορετικά η μη απάντηση θεωρείται «άρνηση/αδυναμία» και προσκαλείται το ΜΜΕ από τον πίνακα της επόμενης κατηγορίας κ.ο.κ.

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι – λόγω περιορισμένου χρόνου, ρύθμισης διαδικασιών ταξιδίου κ.α.- πρόσκληση θα απευθύνεται μόνο σε δύο (2) κατά σειρά ΜΜΕ και σε αντίστοιχες αρνήσεις ο αρμόδιος για το θέμα Ειδικός Γραμματέας δικαιούται να απευθύνει πρόσκληση εκτός σειράς ή ακόμα και προς οποιοδήποτε διαθέσιμο μέλος του ΠΣΑΤ.

Άρθρο 5

Ο υποδεικνυόμενος συνάδελφος πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

α) να είναι μέλος του ΠΣΑΤ

β) να έχει καταβάλει τη συνδρομή του και

γ) να έχει προμηθευτεί την ταυτότητα του Συνδέσμου που ισχύει κατά το χρόνο της αποστολής.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ και συχνά α ν α γ κ α ί ο να διαθέτει και ταυτότητα AIPS, ώστε να μπορεί σε κάθε περίσταση στο εξωτερικό να αποδεικνύει στις αρχές ή στους διοργανωτές την ιδιότητά του και να διευκολύνεται στην εργασία του.

Άρθρο 6

Ο συντάκτης που επιλέγεται ως «απεσταλμένος ΠΣΑΤ» πρέπει να επικοινωνεί αμέσως με τη γραμματεία του Συνδέσμου και της Ομοσπονδίας για τις λεπτομέρειες της αποστολής ή τυχόν απορίες και να ενημερώνεται πλήρως για τον Κανονισμό που εμπεριέχει και τις σχετικές οδηγίες για τα καθήκοντά του.

Άρθρο 7

Ο εκάστοτε «απεσταλμένος ΠΣΑΤ» ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να στέλνει αμέσως πλήρη ανταπόκριση με e-mail

α) στο ΑΠΕ και τον ΠΣΑΤ

β) στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας του αθλήματος

β) στο Μέσο στο οποίο εργάζεται, ανεξαρτήτως αν είναι εργάσιμη ή μη ημέρα στην Ελλάδα.

Επιτυγχάνεται έτσι – με την ανάρτηση της ανταπόκρισης στις ιστοσελίδες του ΑΠΕ, του ΠΣΑΤ, της εκάστοτε Ομοσπονδίας και πιθανότατα του Μέσου όπου εργάζεται ο απεσταλμένος – η δυνατότητα ΟΛΩΝ των ΜΜΕ να βρουν πρόσβαση στην ενημέρωση, χωρίς να αναγκάζονται συνάδελφοι να αναζητούν τηλεφωνικώς πληροφορίες κ.λπ.

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι ο «απεσταλμένος ΠΣΑΤ» ΔΕΝ καλύπτεται -ως προς τις υποχρεώσεις του- στέλνοντας ΜΟΝΟ ανταπόκριση/ ρεπορτάζ προς το ραδιοτηλεοπτικό σταθμό στον οποίο τυχόν εργάζονται. Ούτε ακολουθώντας το ωράριο και το χρόνο έκδοσης π.χ. εφημερίδων Κυριακάτικων ή εβδομαδιαίων κ.α.

Ο απεσταλμένος του Συνδέσμου ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ να στείλει διαφορετικά θέματα ή ανταποκρίσεις (αποκλειστικά) μόνο στο ΜΜΕ που εργάζεται. Για οποιοδήποτε θέμα που καλύψει και είναι άσχετο με τη διοργάνωση για την οποία έχει αποσταλεί, θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά τον ΠΣΑΤ.

Η ανταπόκριση –με κείμενο με στοιχεία, σχόλια, δηλώσεις κ.α. τουλάχιστον 300 λέξεων- πρέπει να δίνεται καθημερινά και πριν από τη διεξαγωγή κάθε αγώνα (προαναγγελία) και μετά. Οφείλει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα με την ιδιαιτερότητα κάθε αθλήματος.

Ειδικότερα για διοργανώσεις στίβου, κολύμβησης, γυμναστικής, κωπηλασίας, ιστιοπλοϊας κ.α. δεν αρκεί να δίδεται μόνο το αποτέλεσμα και η θέση των Ελλήνων, αλλά όταν πρόκειται για τελικούς ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΟΙ 8 ΠΡΩΤΟΙ σε όλα τα αγωνίσματα ή κατηγορίες ή (π.χ. γυμναστική, ιστιοπλοϊα κ.λπ) τουλάχιστον οι 3 ΠΡΩΤΟΙ της ενδιάμεσης κατάταξης κατά αγώνισμα ή κλάση.

Άρθρο 8

Ο απεσταλμένος του ΠΣΑΤ δεν υποχρεούται να καλύπτει άλλα ΜΜΕ τα οποία ανήκουν τυχόν σε όμιλο στον οποίο εργάζεται και συνιστάται να αποφεύγεται η πρακτική αυτή.

Πάντως ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ σε καμία περίπτωση να καλύπτει με ρεπορτάζ ή ανταποκρίσεις άλλα ΜΜΕ (κυρίως ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς) με τους οποίους δεν έχει εργασιακή σχέση. Δημοσιογράφος που εργάζεται σε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό και ακολουθεί αποστολή ως «απεσταλμένος ΠΣΑΤ» δικαιούται να τον καλύπτει με ανταποκρίσεις ή ρεπορτάζ, μόνο στα κεντρικά δελτία ειδήσεων ή στις κύριες ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού.

Άρθρο 9

Ο εκπρόσωπος του ΠΣΑΤ οφείλει, μέσα σε 10 ημέρες μετά την επιστροφή του να ενημερώνει εγγράφως με ηλεκτρονικό μήνυμα ή γραπτό σημείωμα τον ΠΣΑΤ για την αποστολή και τα τυχόν προβλήματα, που αντιμετώπισε.

Άρθρο 10

Κυρώσεις

Σε περίπτωση άρνησης εντός σειράς από ένα ΜΜΕ, αυτό ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ αυτοδικαίως (ΠΡΟΣΟΧΗ από την πρώτη κιόλας φορά) για έναν (1) ολόκληρο γύρο από τη σχετική πρόσκληση συμμετοχής σε αποστολή. – Σε περίπτωση που «απεσταλμένος ΠΣΑΤ» δεν εκπληρώνει με τον αρμόζοντα τρόπο τις υποχρεώσεις του ή δημιουργήσει πρόβλημα στην αποστολή ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ για ένα (1) χρόνο από μελλοντική αποστολή, με απόφαση του Δ.Σ. του ΠΣΑΤ μετά από εισήγηση του αρμόδιου Ειδικού Γραμματέα.

Τέλος, σε περίπτωση παράβασης του άρθρου 8 το ΜΜΕ θα αποκλείεται για δύο (2) χρόνια από αποστολή ΠΣΑΤ.

Επίμετρο: Παρακαλούνται όλοι οι συνάδελφοι να κατανοήσουν απόλυτα ότι η λειτουργία του θεσμού δεν πρέπει να δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις του ΠΣΑΤ με τις αθλητικές Ομοσπονδίες. Επίσης οι συνάδελφοι «απεσταλμένοι ΠΣΑΤ» οφείλουν να μην εκθέτουν με κανένα τρόπο το Σύνδεσμο, προκαλώντας επίσημες διαμαρτυρίες και παράπονα από τις Αθλητικές Ομοσπονδίες για πλημμελή, λανθασμένη, αδιάφορη ή ανεπαρκή ενημέρωση για το γεγονός στο οποίο μετέχει Εθνική ομάδα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

* Ο συντάκτης ο οποίος επιλέγεται να μετάσχει σε αποστολή είναι τυπικά και ουσιαστικά μέλος της «εθνικής αποστολής» και επομένως οφείλει να συνεργάζεται με τον αρχηγό της, ο οποίος με τη σειρά του υποχρεούται να τον ενημερώνει και να τον διευκολύνει σε κάθε θέμα που αφορά την εργασία του.

* Κάθε «απεσταλμένος ΠΣΑΤ» καλό είναι να ελέγχει αμέσως ότι διαθέτει διαβατήριο σε ισχύ ή νέα αστυνομική ταυτότητα, ώστε να μην αντιμετωπίζει προβλήματα με τις αστυνομικές ή τελωνειακές αρχές της Ελλάδας ή της χώρας μετάβασης.

Οδηγίες εκτέλεσης της αποστολής

α) Οι απεσταλμένοι του ΠΣΑΤ καλούνται να κατανοήσουν ότι δεν ακολουθούν τον τρόπο και το βαθμό κάλυψης ενός γεγονότος όπως τυχόν γίνεται στο Μέσο στο οποίο εργάζονται, αλλά τις πιθανές ανάγκες όλων των ΜΜΕ και ειδικά εκείνων που δίνουν εκτενέστερη δημοσιότητα σ’ ένα θέμα.

β) Αν ο απεσταλμένος του ΠΣΑΤ διαπιστώσει οποιεσδήποτε σοβαρές ελλείψεις στην αθλητική εγκατάσταση, στο Κέντρο Τύπου ή στο ξενοδοχείο της αποστολής που δυσχεραίνουν την εργασία του ΠΡΕΠΕΙ να ενημερώνει τον ΠΣΑΤ αμέσως, ώστε να του δίδεται βοήθεια και οδηγίες.

γ) Αν ο απεσταλμένος του ΠΣΑΤ αδυνατεί να στείλει ηλεκτρονικά την ανταπόκρισή του ΟΦΕΙΛΕΙ να τη διαβιβάσει με φαξ στο Μέσο στο οποίο εργάζεται και το οποίο ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να την προωθήσει σε εύλογο χρόνο με e-mail 1) στο ΑΠΕ, 2) στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ του αθλήματος και 3) στο e-mail του Συνδέσμου μας (ΠΣΑΤ).

Τα τηλέφωνα του ΠΣΑΤ είναι +210 3631861, +210 3634719, το φαξ είναι +210 3635777 και τα e-mail είναι psat@otenet.gr και psatds@gmail.com

Το τηλέφωνο του ΑΠΕ είναι +210 6400560-8 και το e-mail είναι anasport@ana-mpa.gr