ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Εξελεγκτική Επιτροπή

Επιτροπή Αθλητικών Δημοσιογραφικών Βραβείων

Διοικητική οργάνωση