ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΠΣΑΤ)

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΗΜΑ – ΕΔΡΑ

α.  Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικών Συντακτών (ΠΣΑΤ) που ιδρύθηκε το 1952, με την επωνυμία Σύνδεσμος Αθλητικών Συντακτών (ΣΑΣ), εφεξής θα ονομάζεται «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ)», με έδρα την Αθήνα. Το έμβλημά του είναι η γραφική απεικόνιση σταδίου, στο κέντρο του οποίου αναγράφονται τα αρχικά της επωνυμίας του (ΠΣΑΤ) σε συνδυασμό με την εικόνα πένας. Η σφραγίδα του φέρει κεντρικά το έμβλημα και περιφερειακά τις λέξεις Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου και το έτος ίδρυσής του. Ο Σύνδεσμος είναι ο μοναδικός και επίσημος εκπρόσωπος των αθλητικών συντακτών της Ελλάδας στα διεθνή υπερκείμενα όργανα, ήτοι την AIPS (Διεθνής Ένωση Αθλητικών Συντακτών), την UEPS (Ευρωπαϊκή Ένωση Αθλητικών Συντακτών), την BASU (Βαλκανική Ένωση Αθλητικών Συντακτών) και σε κάθε άλλη Διεθνή Ένωση.

β.  Ο Σύνδεσμος έχει πανελλήνιο χαρακτήρα και περιλαμβάνει τους επαγγελματίες Αθλητικούς Συντάκτες και τους φωτορεπόρτερ των ημερήσιων αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων, της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης, των περιοδικών, των ειδησεογραφικών πρακτορείων, των ηλεκτρονικών σελίδων και κάθε άλλου μέσου μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του παρόντος και δεν ασκούν άλλο επάγγελμα ασυμβίβαστο με αυτό του αθλητικού συντάκτη ή του αθλητικού φωτοειδησεογράφου.

γ. Σωματείο αθλητικών συντακτών, που ήθελε τυχόν ιδρυθεί σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας δεν αναγνωρίζεται από τον ΠΣΑΤ και τα μέλη του δεν μπορούν να εγγραφούν στο Σύνδεσμο, ούτε να αποκτήσουν τα προνόμια που αυτός έχει εξασφαλίσει και κατοχυρώσει για τα μέλη του.

δ.  Ο ΠΣΑΤ μπορεί οποτεδήποτε, εάν το Διοικητικό του Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο και εφικτό, να ιδρύει στην ελληνική επικράτεια επίσημα περιφερειακά παραρτήματα, με σκοπό την αποκεντρωμένη λειτουργία του και την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

α.  Η εξύψωση του αθλητικού πνεύματος και η συμβολή στην ανάπτυξη και διάδοση του ολυμπισμού και του ελληνικού αθλητισμού υπό την ευρύτερη έννοιά του.

β.  Η καλλιέργεια καλών σχέσεων με τα αντίστοιχα σωματεία των άλλων κρατών και τους διεθνείς αθλητικούς δημοσιογραφικούς οργανισμούς, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα αθλητικής δημοσιογραφίας.

γ.  Η προβολή των αθλητικών επιτευγμάτων της χώρας μας  και η βράβευση  των καλύτερων Ελλήνων αθλητών, που αναδεικνύονται με ψηφοφορία όλων των μελών του Συνδέσμου, καθώς και η επιβράβευση με απόφαση του Δ.Σ. αθλητών, προπονητών, παραγόντων, αθλητικών στελεχών, φορέων, συλλόγων, ομοσπονδιών και φιλάθλων για ιδιαίτερα σπουδαίες πράξεις ή επιτεύγματα στο χώρο του αθλητισμού και ευρύτερα της κοινωνίας.

δ. Η ανάπτυξη φιλικών δεσμών μεταξύ των μελών του Συνδέσμου, ο συντονισμός των ενεργειών για τη δημιουργία καλών συνθηκών εργασίας, καθώς και η συμπαράσταση με οποιοδήποτε πρόσφορο νόμιμο μέσο, όταν διώκονται για την εκπλήρωση της δημοσιογραφικής τους αποστολής, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

ε. Η διαρκής και σταθερή μέριμνα για τη βελτίωση και εξύψωση του μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου των μελών του, καθώς και η συνεχής καλλιέργεια πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης.

στ. Η ενίσχυση κάθε δραστηριότητας για την άθληση των μελών του Συνδέσμου.

ζ.   Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων της νεολαίας και του αθλητισμού.

η. Η συνεργασία με την Πολιτεία, την ΕΟΕ, τους αθλητικούς τομείς των κομμάτων της Βουλής, τα  σωματεία του αθλητικού κινήματος  που εκπροσωπούν τους αθλητές, τους προπονητές και τους διαιτητές.

Άρθρο 3

Τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται η εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου είναι τα εξής :

α.  Η τακτική ενημέρωση των μελών του και της κοινής γνώμης για τα θέματα των Αθλητικών Συντακτών με την έκδοση ενημερωτικών εντύπων, ανακοινώσεων και newsletter, για τα οποία αποφασίζει το Δ.Σ.

β.  Η ίδρυση, η λειτουργία και η ενίσχυση εντευκτηρίου, βιβλιοθήκης, μουσείου αθλητικού τύπου, τράπεζας πληροφοριών, εξασφάλιση συμμετοχής σε ηλεκτρονικά διαδίκτυα με απόφαση του Δ.Σ., καθώς και άλλων οργάνων ή υπηρεσιών, που το Δ.Σ. θα έκρινε απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών του.

γ.  Η έκδοση εντύπων και βιβλίων και η παραγωγή άλλων οπτικοακουστικών μέσων για την επιμόρφωση των μελών του και της εν γένει αθλητικής κοινωνίας για την προαγωγή του αθλητικού τύπου, για τα οποία αποφασίζει το Δ.Σ.

δ.  Η οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τα μέλη του, διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων, συνεδρίων και διάφορων άλλων εκδηλώσεων, κοινωνικού και αθλητικού περιεχομένου, πανελλήνιου ή και διεθνούς χαραχτήρα, μέσω της Ακαδημίας Αθλητικών Συντακτών (ΑΚΑΣ).

ε. Η θερμή υποστήριξη κάθε πρωτοβουλίας που αποβλέπει στην πολιτιστική πρόοδο της χώρας και τη διαφύλαξη της ιστορικής και πνευματικής μας κληρονομιάς και παρακαταθήκης στον αθλητικό χώρο.

στ. Η καθιέρωση δημοσιογραφικών βραβείων σε μέλη του Συνδέσμου, κατόπιν αποφάσεων του Δ.Σ.

ζ. Η χορήγηση υποτροφιών σε μέλη του Συνδέσμου, κατόπιν αποφάσεων του Δ.Σ.

η. Η εκπροσώπηση του Συνδέσμου, με απόφαση του Δ.Σ., σε θεσμοθετημένα  όργανα και επιτροπές ΕΟΕ και αθλητικών φορέων της Πολιτείας.

θ. Η δημιουργία μόνιμης νομικής υπηρεσίας.

Άρθρο 4

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Τα όργανα του Συνδέσμου είναι τα εξής:

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών

 1. 2.   Το Διοικητικό Συμβούλιο
 2. 3.   Η Εξελεγκτική Επιτροπή
 3. 4.   Τα Πειθαρχικά Συμβούλια
 4. 5.   Το Μικτό Συμβούλιο

6. Η Εφορευτική Επιτροπή

7. Οι Περιφερειακές Επιτροπές

8. Η Επιτροπή Δημοσιογραφικών Βραβείων

9. Η Επιτροπή Αθλημάτων

10. Η Ακαδημία Αθλητικών Συντακτών (ΑΚΑΣ)

Άρθρο 5

ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του Συνδέσμου είναι οι εξής :

α.  Το δικαίωμα εγγραφής ή επανεγγραφής των μελών και η ετήσια τους συνδρομή, που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση του Δ.Σ.

β.  Οι εισπράξεις από διοργανώσεις, χοροεσπερίδες, αθλητικούς αγώνες, εκδόσεις ή άλλες εκδηλώσεις υπέρ του Συνδέσμου.

γ.  Οι δωρεές, οι κληρονομιές, κληροδοσίες προς το Σύνδεσμο. Για να γίνει δεκτή δωρεά ή κληρονομιά, που δεν προέρχεται από μέλος του Συνδέσμου ή δημοσιογράφο ή οικογένεια δημοσιογράφου, αποφασίζει το Δ.Σ.

δ.  Τα έσοδα που προέρχονται από την κινητή και ακίνητη περιουσία του Συνδέσμου.

ε.  Τα έσοδα από χορηγίες και διαφημίσεις από τη δραστηριότητα του Συνδέσμου.

στ. Κάθε άλλο έσοδο, που αποκτάται με νόμιμο τρόπο και εξυπηρετεί τους σκοπούς του Συνδέσμου.

Άρθρο 6

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Αθλητικοί συντάκτες νοούνται όσοι έχουν ως κύριο και αποκλειστικό επάγγελμα τη συγκέντρωση, διαμόρφωση  και παρουσίαση αθλητικής ύλης, που δημοσιεύεται σε ημερήσιες αθλητικές, πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες της χώρας, σε αθλητικά και ποικίλης ύλης περιοδικά ή που παρουσιάζεται  στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, στις ηλεκτρονικές σελίδες και τα ειδησεογραφικά πρακτορεία. Επίσης οι έμμισθοι γελοιογράφοι, σκιτσογράφοι και διορθωτές των αθλητικών εφημερίδων και περιοδικών. Ακόμη οι αθλητικοί ανταποκριτές των ξένων εφημερίδων, αθλητικών περιοδικών και ειδησεογραφικών πρακτορείων και του ηλεκτρονικού τύπου, εφόσον καλύπτουν αποδεδειγμένα σε μόνιμη βάση και επαρκή μορφή τον αθλητικό τομέα, υπό την προϋπόθεση αναλόγου αμοιβής αποδεικνυόμενης με επίσημα στοιχεία ασφαλιστικών ταμείων του Τύπου, σύμφωνα με το άρθρο 7 παραγρ. η.

Άρθρο 7

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Συνδέσμου χωρίζονται σε τακτικά, δόκιμα, πάρεδρα και επίτιμα. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από το Δ.Σ. δύο φορές το χρόνο, μία ανά κάθε εξάμηνο.  Ειδικότερα :

1. Δόκιμα μέλη μπορούν να εγγραφούν οι έχοντες δώδεκα μήνες αναγνωρισμένη προϋπηρεσία, συμπληρωμένη την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών τους, με απόφαση του Δ.Σ., που λαμβάνεται με πλειοψηφία των παριστάμενων μελών του,  μετά από μυστική ψηφοφορία. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ως κύριο και αποκλειστικό επάγγελμα την Αθλητική Δημοσιογραφία και να εργάζονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 6.

Για να εγγραφεί υποψήφιος ως δόκιμο μέλος του Συνδέσμου, πρέπει κατά το χρόνο που εξετάζεται η αίτηση του να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις :

α. Να είναι Έλληνας πολίτης ή Έλληνας το γένος ή πολίτης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής ένωσης, που εργάζεται σε ελληνικό ΜΜΕ, και να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές ή να τελεί σε νόμιμη αναβολή.

β. Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε ατιμωτική ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση,  συκοφαντική δυσφήμιση, εκβίαση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, παραχάραξη, κιβδηλεία, για παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών, οπλοφορίας, οπλοχρησίας, λιποταξίας, ανυποταξίας και περί γενετήσιας ορμής ή ενστίκτου, βαρεία ή επικίνδυνη σωματική βλάβη. Τα παραπάνω αδικήματα να έχουν γίνει σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος. Ο υποψήφιος προς εγγραφή υποχρεούται να υποβάλει έντυπη του Νόμου υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνει πως ασκεί κύρια και κατ’ αποκλειστικότητα το επάγγελμα του Αθλητικού Συντάκτη και δεν έχει καταδικαστεί για τα παραπάνω αδικήματα. Η υπεύθυνη δήλωση να συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφο ποινικού μητρώου.

γ.   Να έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το πεντηκοστό (50ο) έτος της ηλικίας του.

δ.  Να είναι μόνιμος κάτοικος  Ελλάδας ή να διαμένει σε χώρα του εξωτερικού και να είναι αθλητικός ανταποκριτής κατά κύρια επαγγελματική απασχόληση και να μην ασκεί άλλο, πλην της δημοσιογραφίας, επάγγελμα.

ε.  Να κατέχει απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

στ.  Να μην είναι συνταξιούχος οποιουδήποτε ταμείου κύριας ή επικουρικής ασφάλισης και από οποιαδήποτε αιτία. Να μην είναι ασφαλισμένος σε ταμείο κύριας ή επικουρικής ασφάλισης άλλου επαγγέλματος, εκτός αν στο ταμείο αυτό ασφαλίζονται και δημοσιογράφοι ή φωτοειδησεογράφοι.

ζ.  Να μην στερείται πολιτικών και αστικών δικαιωμάτων.

η.  Να προσκομίσει έγγραφη βεβαίωση του ΕΤΑΠ ΜΜΕ για το χρόνο ασφάλισής του σε αυτό ή από άλλο ταμείο στο οποίο επιτρέπεται η ασφάλιση δημοσιογράφων ή φωτοειδησεογράφων, από την οποία θα φαίνεται ότι ο υποψήφιος εργάζεται ή εργαζόταν με την ιδιότητα αυτή ως μισθωτός για ένα (1) τουλάχιστον χρόνο, αν πρόκειται για δόκιμο μέλος και τρία (3) χρόνια αν πρόκειται για τακτικό. Απαραίτητη προϋπόθεση να μην έχει παρέλθει ένας χρόνος από την τελευταία μέρα παύσης της εργασίας του.

θ.  Αίτηση εγγραφής με όλα τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του υποψηφίου, που θα προσυπογράφεται απαραίτητα από δύο (2) τακτικά μέλη του ΠΣΑΤ.

ι.  Βεβαίωση του Διευθυντή Σύνταξης ή του Αρχισυντάκτη για υποψηφίους από αθλητικές εφημερίδες και του προϊσταμένου ή υπευθύνου του αθλητικού τμήματος σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, από την οποία  να προκύπτουν ότι ο υποψήφιος έχει ως κύριο και αποκλειστικό επάγγελμα τη δημοσιογραφία και την ειδικότητα του Αθλητικού Συντάκτη.

ια.  Να έχει παρακολουθήσει υποχρεωτικά ενημερωτικά σεμινάρια, που διοργανώνονται με ευθύνη ή συνεργασία του ΠΣΑΤ. Ο αριθμός τους καθορίζεται από το Δ.Σ.

ιβ.  Να έχει καταβάλει ως τέλος εγγραφής ποσόν, που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

2. Τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν όσοι έχουν τριετή αναγνωρισμένη προϋπηρεσία και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 7 του καταστατικού, κατά την εξέταση της αίτησής τους. Η εγγραφή των μελών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ., που λαμβάνεται με πλειοψηφία των παριστάμενων μελών του, μετά από μυστική ψηφοφορία.

Υποψήφιος που είναι πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής της χώρας ή ισότιμης αλλοδαπής επισήμως αναγνωρισμένης εγγράφεται ως τακτικό μέλος με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών επαγγελματικής απασχόλησης ως Αθλητικός Συντάκτης.

2α. Ως δόκιμα ή τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν και οι αθλητικοί συντάκτες, γελοιογράφοι, σκιτσογράφοι, ανταποκριτές, φωτορεπόρτερ που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επίσημες ενημερωτικές ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά ή έντυπα ΜΜΕ (ημερήσια ή περιοδικά), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και από τις δημοσιογραφικές ενώσεις.

3. Πάρεδρα μέλη ανακηρύσσονται μόνο από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ., εκείνα τα άτομα που πρόσφεραν, κατά γενική παραδοχή, μεγάλες υπηρεσίες στην αθλητική δημοσιογραφία, τίμησαν την ιδέα του αθλητισμού και, κυρίως, συμπαραστάθηκαν στο Σύνδεσμο με θέρμη, χωρίς να είναι απαραίτητο να έχουν δημοσιογραφική ιδιότητα. Ως πάρεδρα μέλη του Συνδέσμου μπορούν επίσης να ανακηρυχθούν από τη Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Δ.Σ., όσοι κατά την υποβολή της αίτησής τους εργάζονται σε γραφεία Τύπου αθλητικών ομοσπονδιών, λιγκών και ομάδων ή συλλόγων και προσφέρουν αποκλειστικά δημοσιογραφικές υπηρεσίες την τελευταία τριετία. Ο τίτλος του επί τιμή μέλους δύναται να απονεμηθεί και σε άλλες ειδικές περιπτώσεις από τη Γενική Συνέλευση και κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου δύναται να απονείμει τον τίτλο του Επί Τιμή Προέδρου σε μέλος της, που διετέλεσε τουλάχιστον δύο θητείες Πρόεδρος του Δ.Σ. Με τις ίδιες προϋποθέσεις απονέμεται και ο τίτλος για τις υπόλοιπες θέσεις του Δ.Σ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με εισήγησή του το Δ.Σ., δύναται να ανακηρυχθεί ως Επί Τιμή Πρόεδρος σημαντική προσωπικότητα του Αθλητισμού και της Κοινωνίας.

4. Εγγραφή παρέδρων μελών πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο στη Γενική

Συνέλευση, έπειτα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Οι Φωτοειδησεογράφοι, οι οποίοι ασχολούνται κατά κύριο λόγο με το αθλητικό ρεπορτάζ, εγγράφονται είτε ως δόκιμα είτε ως τακτικά μέλη του Συνδέσμου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται και για τους δημοσιογράφους στο παρόν άρθρο, με την προϋπόθεση να προσκομίσουν βεβαίωση του ειδησεογραφικού πρακτορείου στο οποίο εργάζονται ή του οικείου επαγγελματικού σωματείου στο οποίο ανήκουν.

6. Το Δ.Σ. στις αιτήσεις εγγραφών που υποβάλλονται, εκτιμά τα τυπικά αλλά και ουσιαστικά προσόντα του υποψηφίου την εν γένει συμπεριφορά του, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο για την προσωπικότητα και το ήθος του υποψηφίου και αποφασίζει  το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την υποβολή της αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών των άρθρων 6 και 7.

α. Ορίζεται τριμελής Επιτροπή από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ασχολείται με την εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων και εισηγείται δύο φορές τον χρόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο την εγγραφή τους.

β. Η απόφαση του Δ.Σ. για εγγραφές κοινοποιείται σε όλους τους χώρους εργασίας και παρέχεται στα μέλη του Συνδέσμου προθεσμία ενός (1) μηνός για την υποβολή ενστάσεων της εγγραφής από την ημερομηνία ανακοίνωσής της. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Συνδέσμου με την υποχρεωτική καταβολή ποσού οριζομένου από το Δ.Σ. και απευθύνονται στο Μικτό Συμβούλιο, που πρέπει να συνέλθει μέσα σε έξι (6) μήνες το αργότερο από την ημερομηνία της έγγραφης υποβολής της ένστασης και να αποφασίσει τελεσίδικα. Οι αποφάσεις του Μ.Σ. είναι υποχρεωτικές για το Δ.Σ. στις περιπτώσεις αυτές. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και όταν απορρίπτεται από το Δ.Σ. η αίτηση εγγραφής υποψηφίου και υποβληθεί ένσταση.

γ. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας του ενός μηνός για την υποβολή ενστάσεως, εφόσον δεν έχει υποβληθεί τέτοια, θεωρείται αυτοδίκαια ότι ενεγράφη μέλος του Συνδέσμου από την ημερομηνία λήψεως της απόφασης του Δ.Σ. περί της εγγραφής του. Υποχρεούται μάλιστα ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. να εγγράψει τον υποψήφιο στο μητρώο των μελών και να του χορηγήσει τις ταυτότητες του Συνδέσμου, της AIPS και κάθε τι άλλο που δικαιούται, εισπράττοντας τα προβλεπόμενα  χρηματικά ποσά.

Άρθρο 8

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1. Όλα τα μέλη του Συνδέσμου, τακτικά, δόκιμα, πάρεδρα και επί τιμή έχουν τις εξής υποχρεώσεις και δικαιώματα, πλην των επί τιμή μελών, που δεν έχουν απαραιτήτως την επαγγελματική δημοσιογραφική ιδιότητα.

α. Να ασκούν την αθλητική δημοσιογραφία ευσυνείδητα και με καλή πίστη, να τηρούν την αλληλεγγύη και να δείχνουν διαγωγή, συμπεριφορά και ήθος αρμόζοντα με το λειτούργημα που ασκούν.

β. Να τηρούν όλους τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και να υπερασπίζονται την ελευθεροτυπία, σύμφωνα και με τον κώδικα  δεοντολογίας.

γ. Να πειθαρχούν στις αποφάσεις της Γ.Σ., του Δ.Σ., των Πειθαρχικών Συμβουλίων και των λοιπών οργάνων  του Συνδέσμου.

δ. Να μη χρησιμοποιούν παράνομα και ηθικά καταδικασμένα μέσα για να εξασφαλίσουν επαγγελματικά προνόμια.

ε. Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Επίσης, να ανανεώνουν τη διεθνή τους ταυτότητα AIPS. Σε περίπτωση που τα μέλη δεν παραλάβουν εντός τριμήνου από την ανακοίνωση της εγγραφής τους στον ΠΣΑΤ την ταυτότητα του Συνδέσμου (τις ταυτότητες ΠΣΑΤ και AIPS), η εγγραφή καθίσταται αυτόματα άκυρη, χωρίς άλλη διαδικασία.

στ. Να αποφεύγουν τις προσωπικές αντεγκλήσεις από τις στήλες των εφημερίδων και από τα άλλα ΜΜΕ και να συμμορφώνονται με τις σχετικές συστάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας.

ζ. Να μην εκμεταλλεύονται τους συναδέλφους, υποκλέπτοντας την εργασία τους.

η. Να υπερασπίζονται συναδέλφους τους, που συκοφαντούνται από τρίτους και να καταγγέλλουν στο Δ.Σ. κάθε ενέργεια που γίνεται εις βάρος των συμφερόντων και της αξιοπρέπειας των συναδέλφων.

θ. Να ενημερώνουν τον ΠΣΑΤ στην περίπτωση αλλαγής ειδικότητας στο ρεπορτάζ ή και επαγγέλματος.

2. Τα δόκιμα, πάρεδρα και επί τιμή μέλη των άρθρων 6 και  7 έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα με τα τακτικά, εκτός από το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι σε οποιοδήποτε όργανο του Συνδέσμου, που το έχουν μόνο τα τακτικά μέλη.

α. Τα δόκιμα μέλη μετατάσσονται με εισήγηση του Γενικού Γραμματέα και την επικύρωση του Δ.Σ. σε τακτικά, κατόπιν υποβολής υπευθύνου δηλώσεως, που να βεβαιώνει τη συνέχεια της εργασιακής τους κατάστασης. Η μετάταξη γίνεται με τη συμπλήρωση των τριών (3) χρόνων δημοσιογραφικής εργασίας.

β. Η μετάταξη αυτή δεν διενεργείται, αν το δόκιμο μέλος έχει τιμωρηθεί από τα Πειθαρχικά Όργανα του Συνδέσμου, ή εκκρεμεί σε βάρος του καταγγελία για πειθαρχικό ή ποινικό αδίκημα.

Άρθρο 9

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος μπορεί να παραιτηθεί από το Σύνδεσμο με γραπτή του δήλωση προς το Δ.Σ. Ο παραιτούμενος θα πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία του Συνδέσμου τις ταυτότητες του ΠΣΑΤ και της AIPS και να εκπληρώσει κάθε οικονομική  εκκρεμότητά του προς το Σύνδεσμο. Μετά την παραίτηση του δεν γίνεται επανεγγραφή παρά μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επί επανεγγραφής, το σχετικό τέλος θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 10

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Διαγραφή μέλους επέρχεται :

α. Αν το μέλος παραβεί αποδεδειγμένα τις περιπτώσεις  του άρθρου 8 του παρόντος.

β. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος.

γ. Το Δ.Σ. του Συνδέσμου υποχρεούται αυτεπαγγέλτως να διαγράφει μέλη, τα οποία αποδεδειγμένα δεν ασκούν πλέον κατά κύριο επάγγελμα την αθλητική δημοσιογραφία.

δ. Αν το μέλος δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις (συνδρομές) για μια τριετία και μετά από σχετική προειδοποίηση του Δ.Σ του Συνδέσμου.

ε. Αν κάποιο μέλος γίνει ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης ή εκδότης ημερήσιας ή εβδομαδιαίας εφημερίδας ή άλλου ΜΜΕ (έντυπου ή ηλεκτρονικού) ή ασκεί οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα στο χώρο των ΜΜΕ δεν διαγράφεται, αλλά τελεί αυτοδικαίως υπό αναστολή για όσο χρόνο διατηρεί την ανωτέρω ιδιότητα.

Στην περίοδο αναστολής δεν δικαιούται να εκλέγεται στο Δ.Σ. ή σε άλλα όργανα του ΠΣΑΤ, ούτε να μετέχει στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξή τους. Σε περίπτωση που το μέλος δεν διατηρεί πλέον την ανωτέρω ιδιότητα, καθίσταται και πάλι τακτικό μέλος με όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Για να τεθεί σε αναστολή μέλος ή να επανέλθει ως τακτικό απαιτείται απόφαση που λαμβάνεται από το  Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία των μελών του.  Τέλος η οριστική απόφαση για τις περιπτώσεις των εδαφ. αβ και γ του παρόντος άρθρου λαμβάνεται υποχρεωτικά από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία των μελών του.

στ. Το Δ.Σ και τα Πειθαρχικά Όργανα του Συνδέσμου δεν μπορούν να διαγράψουν μέλος, μετά την ημερομηνία προκήρυξης των εκλογών.

ζ. Οι τελεσίδικες αποφάσεις των Πειθαρχικών Οργάνων των δημοσιογραφικών Ενώσεων για τα μέλη τους, που είναι συγχρόνως και μέλη του ΠΣΑΤ, ισχύουν και εφαρμόζονται και στο Σύνδεσμο.

Άρθρο 11

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

α. Ο ΠΣΑΤ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής. Το Δ.Σ. εκλέγει η Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία από ενιαίο ψηφοδέλτιο για όλες τις θέσεις. Υποχρεωτικά μεταξύ των 13 μελών του Δ.Σ. πρέπει να είναι, ανεξάρτητα από τις ψήφους που θα λάβει στις αρχαιρεσίες, ένα (1) μέλος που εργάζεται και διαμένει εκτός Αττικής, καθώς και μία (1) γυναίκα, χωρίς να αυξάνεται ο αριθμός των μελών του Δ.Σ.

β. Στο Δ.Σ. εκλέγονται Αθλητικοί Συντάκτες, οι οποίοι είναι τακτικά μέλη του Συνδέσμου.

γ. Ο Πρόεδρος, οι δύο Αντιπρόεδροι Α΄και Β΄, ο Γεν. Γραμματέας και ο Ταμίας, οι όποιοι αποτελούν το προεδρείο του Συνδέσμου, εκλέγονται απευθείας και καταλαμβάνουν τις αντίστοιχες θέσεις. Από τα υπόλοιπα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ., ο Ειδικός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Ταμίας και οι έφοροι Α΄και Β΄ εκλέγονται κατά τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα, στην πρώτη μετά τις αρχαιρεσίες συνεδρίαση του Δ.Σ. με σχετική πλειοψηφία, μετά από μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται εντός ενός μήνα και στη συνέχεια διενεργείται κλήρωση. Το Δ.Σ. με απόφασή του δύναται να αναθέτει ειδικά καθήκοντα στα λοιπά μέλη του, όταν κρίνει αναγκαίο ότι χρειάζονται αρωγή στα καθήκοντα τους όσα μέλη του Δ.Σ. ασκούν, λόγω θέσης, συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

δ. Τη θέση του προέδρου σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσής του, οποτεδήποτε συμβεί αυτό, καταλαμβάνει ο Α΄ Αντιπρόεδρος. Κάθε άλλο μέλος του Δ.Σ. το οποίο παραιτηθεί ή εκπέσει κατά τη διάρκεια της θητείας του, αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με σχετική πλειοψηφία και αφού προηγουμένως έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των δεκατριών (13) μελών του από τον κατάλογο των αναπληρωματικών. Όσον αφορά το εκτός Αττικής μέλος και τη γυναίκα μέλος, η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται από υποψήφιο μέλος εκτός Αττικής και υποψήφιο μέλος γυναίκα αντίστοιχα, που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιου μέλους, η επιλογή διενεργείται από τη σειρά των αναπληρωματικών μελών.

Μέλος του προεδρείου δύναται να παραιτηθεί για σοβαρό λόγο από τη θέση του, αλλά να παραμείνει απλό μέλος του Δ.Σ. 

ε. Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν είναι παρόντα επτά (7) από τα δεκατρία (13) μέλη του. Τις αποφάσεις το Δ.Σ. τις λαμβάνει με απλή πλειοψηφία, εκτός αν ορίζεται αλλιώς σε ειδικές περιπτώσεις του παρόντος καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος. Σε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας και σε παρατηρούμενη ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται όσες φορές απαιτείται, ώστε να υπάρξει σχετική πλειοψηφία.

 

στ. Αν παραιτηθούν ταυτόχρονα ή εκπέσουν από το αξίωμά τους, για οποιοδήποτε λόγο, επτά (7) μέλη του Δ.Σ. ή και ολόκληρο το Δ.Σ., προκηρύσσονται υποχρεωτικά εκλογές εντός τριάντα (30) ημερών. Στο διάστημα δε μέχρι τις εκλογές, το παραιτηθέν Δ.Σ. ασκεί τα καθήκοντα του αλλά, δεν νομιμοποιείται να αποφασίζει για εγγραφή νέων μελών, διαγραφή μελών και να λαμβάνει αποφάσεις, που δεσμεύουν το επόμενο Δ.Σ.

Άρθρο 12

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι ουσιαστικές υποχρεώσεις του Δ.Σ. είναι οι εξής :

α. Να προωθεί και να διασφαλίζει με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του  Συνδέσμου.

β. Να αγωνίζεται και να προασπίζει με κάθε νόμιμο μέσο τη διασφάλιση της ελεύθερης άσκησης του δημοσιογραφικού λειτουργήματος.

γ. Να οργανώνει τα περιφερειακά κέντρα, με επικεφαλής όπου υπάρχει, μέλος του Δ.Σ. ή άλλων οργάνων, ώστε εκπρόσωποί του να φροντίζουν για κάθε θέμα, που αναφύεται σ’ αυτά, εισηγούμενοι ανάλογα για λύσεις στο Δ.Σ.

δ. Να συγκαλεί και να διεξάγει γενικές συνελεύσεις, τακτικές και έκτακτες και να καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους.

ε. Να φροντίζει και να επιμελείται τη διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης των μελών του και ανάπτυξης του φιλάθλου πνεύματος, καθώς και εκδηλώσεων προβολής και διάδοσης του αθλητισμού.

στ. Να συμπαρίσταται σε κάθε πρόβλημα επαγγελματικής φύσεως μελών του Συνδέσμου, που προέρχεται από την άσκηση του λειτουργήματός τους.

ζ. Να επιδιώκει με όλα τα νόμιμα μέσα, όπως τα γραφεία Τύπου που λειτουργούν σε αθλητικά σωματεία, αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικά κέντρα, καθώς και σε διεθνείς διοργανώσεις, που διεξάγονται στη χώρα, να καλύπτονται από μέλη του Συνδέσμου μας.

η. Να επιλέγει και να προτείνει τους υποψηφίους από την Ελλάδα για τα Δ.Σ. ή ειδικές επιτροπές της AIPS  / UEPS ή για οποιοδήποτε διεθνές όργανο τυχόν ζητηθεί. Στις περιπτώσεις αυτές το Δ.Σ. οφείλει να ανακοινώνει δημόσια τη θέση για την οποία προτίθεται να προτείνει υποψήφιο, καλώντας τα τακτικά μέλη, με δωδεκαετή τουλάχιστον συμμετοχή στο Σύνδεσμο από το χρόνο εγγραφής τους,  να υποβάλουν υποψηφιότητα και να καταθέσουν το βιογραφικό τους. Εφόσον, κατά περίπτωση, υπάρχουν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι, το Δ.Σ. (ακόμη και σε έκτακτη συνεδρίαση) αξιολογεί τα στοιχεία και αποφασίζει κατά πλειοψηφία με μυστική ψηφοφορία. Δύναται να καλεί και σε ακρόαση τους υποψηφίους για να σχηματίσει πληρέστερη γνώμη.

θ. Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να παρίστανται ανελλιπώς στις συνεδριάσεις. Μέλος του Δ.Σ. που θα απουσιάζει σε τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις,  χωρίς σοβαρό επαγγελματικό λόγο ή για σοβαρό λόγο υγείας, πρέπει να ειδοποιήσει γραπτώς το Δ.Σ. με επιστολή, η οποία θα πρωτοκολλείται και θα προσκαλείται εγγράφως να δώσει εξηγήσεις στο πρώτο Δ.Σ που θα συγκληθεί. Αν δεν εμφανιστεί στο Δ.Σ. και απουσιάσει αδικαιολόγητα, εκπίπτει του αξιώματός του και αντικαθίσταται από τον πίνακα των αναπληρωματικών. Αν εμφανισθεί στο Δ.Σ., δίνει τις δέουσες εξηγήσεις και το Δ.Σ. αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία, στην οποία δεν μετέχει το εγκαλούμενο μέλος του Δ.Σ.. Για την έκπτωσή του εγκαλούμενου μέλους  απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον  2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ.,  ανεξάρτητα αριθμού των παρόντων.

Τα μέλη υποχρεούνται να υπογράφουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. μέσα σε ένα μήνα και οφείλουν να προβάλλουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης υπογραφής ή αδιαφορίας για την υπογραφή τους, καλούνται στο Δ.Σ. με το ερώτημα της έκπτωσης. Η πλειοψηφία και στην περίπτωση αυτή είναι αυξημένη, στα 2/3 του αριθμού των μελών του Δ.Σ.

Άρθρο 13

ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

α. Η θητεία των μελών όλων των οργάνων του Συνδέσμου είναι τριετής και λήγει με την ολοκλήρωση της εκλογής των νέων οργάνων από τη Γενική Συνέλευση.

β. Όλα τα όργανα εκλέγονται ταυτόχρονα και η θητεία τους διαρκεί το αυτό χρονικό διάστημα. Αν το Δ.Σ. παύσει να υφίσταται για οιονδήποτε λόγο, τότε ταυτόχρονα λήγει και η θητεία των άλλων οργάνων.

γ. Κάθε τακτικό, ταμειακώς τακτοποιημένο μέλος, μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και να εκλεγεί μόνο σε ένα όργανο του Συνδέσμου και για μια θέση στο Δ.Σ.

δ. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως από τον υποψήφιο στη Γραμματεία του Συνδέσμου επτά ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της πρώτης γενικής συνέλευσης, που στα θέματά της προβλέπονται οι αρχαιρεσίες και έχει υποχρέωση η Γεν. Συνέλευση να καθορίσει ημερομηνία διενέργειάς τους.

ε. Διευκρινίζεται πως θεωρείται εμπρόθεσμη η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας μέχρι τις 10.00 το πρωί της αντίστοιχης ημέρας, μια εβδομάδα πριν από την πρώτη Γ.Σ.  Το Δ.Σ. υποχρεούται να συνεδριάσει την ίδια ημέρα της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων για να ανακηρύξει τους υποψηφίους όλων των οργάνων. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η ανακήρυξη διενεργείται από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

στ. Η Γραμματεία, μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων από το Δ.Σ., προβαίνει στην εκτύπωση ενός ψηφοδελτίου με τα ονόματα όλων των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά και για κάθε όργανο χωριστά και τα παραδίδει στην Εφορευτική Επιτροπή, που θα εκλεγεί από τη Γεν. Συνέλευση, για να διενεργήσει τις εκλογές. Ταυτόχρονα αναρτά σ’ όλους του χώρους εργασίας τον κατάλογο των υποψηφίων.

ζ. Όσοι ψηφίστηκαν και εκλέχθηκαν για δύο συνεχόμενες θητείες στην ίδια θέση του προεδρείου του Δ.Σ., δεν έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα εκ νέου για την ίδια θέση. Δύνανται όμως να είναι υποψήφιοι για οποιοδήποτε άλλο αξίωμα στα όργανα του Συνδέσμου ή άλλη θέση στο Δ.Σ.

Άρθρο 14

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

α. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται εντός του τετραμήνου Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου και το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη Γενική Συνέλευση που θα εκλέξει την 9μελή Εφορευτική Επιτροπή και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά της μέλη. Κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών, δεν επιτρέπεται σε κανένα υποψήφιο να βρίσκεται μέσα στα γραφεία του Συνδέσμου, στην είσοδο του κτιρίου των γραφείων ή όπου αλλού διενεργείται η ψηφοφορία, παρά μόνο την ώρα που ψηφίζει.

β.  Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει πρόεδρο και τελεί εν απαρτία με παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη της. Υποχρεούται να στείλει εγκαίρως ψηφοδέλτια στα εκτός Αθηνών διαμένοντα μέλη, τα οποία μέχρι την ημέρα των εκλογών μπορούν να στείλουν με συστημένη επιστολή, διασφαλίζοντας όμως τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, το ψηφοδέλτιο τους. Η Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να αποστείλει μέλη της στα μεγάλα περιφερειακά κέντρα, όπου υπάρχει αριθμός μελών πλέον των είκοσι, με ιδιαίτερη κάλπη και να διενεργήσει κανονική ψηφοφορία σε ημερομηνίες, που θα επιλέξει αυτή, προ της λήξης της καθορισθείσης ημερομηνίας αρχαιρεσιών. Τα ψηφοδέλτια στα περιφερειακά κέντρα να συνοδεύονται υποχρεωτικά  από εκπρόσωπο της Εφορευτικής Επιτροπής, ο οποίος οφείλει να διασφαλίσει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας. Τα ψηφοδέλτια μεμονωμένων μελών να αποστέλλονται εγκαίρως στην Εφορευτική Επιτροπή με συστημένη επιστολή και με τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας, κατόπιν οδηγιών της.

γ.  Μετά το άνοιγμα της κάλπης, σε καμιά περίπτωση η Εφορευτική Επιτροπή δεν επιτρέπεται να παραλάβει ψηφοδέλτιο.

Άρθρο 15

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

α. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Εκκρεμότητες συνδρομών μπορούν να διευθετούνται και λίγο πριν την έναρξη των αρχαιρεσιών.

Η όλη διαδικασία της ψηφοφορίας καθορίζεται από την Εφορευτική Επιτροπή, με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού του Συνδέσμου και τους Νόμους του Κράτους, που υποχρεούται να διασφαλίσει, με όλα τα αναγκαία μέτρα, την άψογη, αδιάβλητη και ανεπηρέαστη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών ή κάθε άλλης ψηφοφορίας. Η ιδιότητα του μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υποψηφίου για οποιοδήποτε όργανο του Συνδέσμου.

β. Στον πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, αμέσως μετά την εκλογή του, παραδίδεται πίνακας μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου, τον οποίο έχει συντάξει η Γραμματεία και απαραίτητα εγκρίνει σε ειδική συνεδρίαση το Δ.Σ., προσυπογράφοντάς τον. Ο πίνακας πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τον αριθμό μητρώου του κάθε μέλους και λευκό χώρο, όπου θα τίθεται η υπογραφή του ψηφίζοντος.

γ. Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και τα αποτελέσματά τους, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, που παραδίδεται από τον πρόεδρό της στο Δ.Σ. του Συνδέσμου. Αντίγραφο του πρακτικού μπορεί να ζητήσει κάθε υποψήφιος στις αρχαιρεσίες και θα του δοθεί εντός τριών (3) ημερών. Το πρακτικό και τα ψηφοδέλτια φυλάσσονται ευθύνη του Γενικού Γραμματέα. Τα ψηφοδέλτια καταστρέφονται τρία χρόνια μετά τις αρχαιρεσίες.

δ.  Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει τη μικρή σφραγίδα του Συνδέσμου από τη Γραμματεία, τα παραβάν, τις  ψηφοδόχους τις οποίες ελέγχει και σφραγίζει, την κατάσταση του μητρώου των μελών με όσα αντίγραφα θέλει, ενώ μονογράφει και σφραγίζει με τον πρόεδρό της κάθε ψηφοδέλτιο στο αυτό σημείο.

ε. Τα ψηφοδέλτια περιλαμβάνουν τα ονόματα των υποψηφίων για το  Δ.Σ. και τα ονόματα των υποψηφίων για τα Πειθαρχικά Συμβούλια και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

στ. Τα μέλη ψηφίζουν σε χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο για τη διασφάλιση της μυστικότητας  της ψηφοφορίας και θέτουν δεξιά ή αριστερά στο ονοματεπώνυμο  των υποψηφίων της προτίμησής τους σταυρό με μπλε ή μαύρο μελάνι στο ψηφοδέλτιο που έχουν παραλάβει από την Εφορευτική Επιτροπή. Τοποθετούν το ψηφοδέλτιο στο φάκελο και τον ρίχνουν στην ψηφοδόχο, υπογράφοντας ταυτόχρονα στην κατάσταση μητρώου των μελών. Στην ίδια ψηφοδόχο ρίπτονται και οι φάκελοι με τα ψηφοδέλτια από τα περιφερειακά κέντρα των αρχαιρεσιών, ενώ σε ειδική κατάσταση συνυπογράφει ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής.

ζ. Η ψηφοφορία διαρκεί από τις 08.00 μέχρι τις 20.00 και παρατείνεται ανάλογα σε χρόνο, αν υπάρχουν στο χώρο ψηφοφόροι που επιθυμούν να ψηφίσουν.

η. Η Εφορευτική Επιτροπή, όταν λήξει η ψηφοφορία, μετράει τους φακέλους. Αν βρεθούν περισσότεροι από εκείνους που ψήφισαν, ο πρόεδρος  αφαιρεί στην τύχη όσους φακέλους πλεονάζουν και τους καταστρέφει, χωρίς να ανοίξει κανέναν από αυτούς. Ύστερα ανοίγει τους υπολοίπους φακέλους, αριθμεί τα ψηφοδέλτια και ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής σημειώνει με κόκκινο μελάνι τον αριθμό των σταυρών προτίμησης. Αν στο φάκελο βρεθούν περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια θεωρούνται άκυρα, πράγμα που σημειώνεται στα ψηφοδέλτια. Επίσης ακυρώνονται τα ψηφοδέλτια εκείνα, που κατά την κρίση της Εφορευτικής Επιτροπής, παραβιάζουν εμφανώς το απόρρητο της ψηφοφορίας.

θ. Η Εφορευτική Επιτροπή καταμετρά και σημειώνει σε κατάσταση με τα ονόματα των υποψηφίων τους σταυρούς προτίμησης που πήρε ο καθένας. Με βάση τον αριθμό των σταυρών προτίμησης ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι αναπληρωματικοί.

ι. Στις διάφορες θέσεις του Δ.Σ. και των άλλων οργάνων του Συνδέσμου εκλέγονται οι σχετικά πλειοψηφήσαντες, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ψήφων τους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, σε μία από τις θέσεις του προεδρείου, διενεργείται επαναληπτική ψηφοφορία και σε περίπτωση νέας ισοψηφίας κλήρωση. Για όλες τις θέσεις γίνεται αμέσως κλήρωση.

ια. Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., των Πειθαρχικών Συμβουλίων και της Εξελεγκτικής Επιτροπής ανακηρύσσονται οι – μετά τη συμπλήρωση του αριθμού των τακτικών μελών των οργάνων του Συνδέσμου – λαβόντες κατά σειρά επιτυχίας περισσότερες ψήφους, μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπομένου από το παρόν Καταστατικό αριθμού των αναπληρωματικών μελών, που όσον αφορά στο Δ.Σ. δε δύνανται να υπερβαίνουν τους οκτώ (8).

ιβ. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το Δ.Σ. έχουν τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου, για δε το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Πρωτοβάθμιο) και την Εξελεγκτική Επιτροπή, τακτικά μέλη επί μια πενταετία (5) και για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο τακτικά μέλη από επταετίας (7) και πλέον. Για δε την Εφορευτική Επιτροπή επί τρία (3) χρόνια τακτικά μέλη.

Άρθρο 16

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

 

α. Εκπροσωπεί το Σύνδεσμο ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

β. Καλεί σε συνεδρίαση το Δ.Σ. υποχρεωτικά τουλάχιστον σε μια τακτική το μήνα και τα άλλα όργανα του Συνδέσμου, πλην του Μικτού Συμβουλίου,  των Πειθαρχικών Οργάνων και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, όπου την ευθύνη σύγκλησής τους έχουν οι πρόεδροι αυτών. Επίσης, καλεί σε συνεδρίαση το Δ.Σ. μετά από αίτηση επτά (7) μελών του, εντός 15νθημέρου από την κατάθεση της αίτησης στη Γραμματεία.

γ. Υπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα πάσης φύσεως εξερχόμενα έγγραφα και με τον Ταμία τις αποδείξεις και τα εντάλματα πληρωμής και είσπραξης.

δ. Υπογράφει και επικυρώνει τα πρακτικά του Δ.Σ.

ε.  Εποπτεύει τις διάφορες εργασίες και δραστηριότητες του Συνδέσμου και ελέγχει για την καλή τους λειτουργία.

στ. Υπογράφει μετά του Γεν. Γραμματέα τον απολογισμό των πεπραγμένων της διοίκησης και με τον Ταμία τον προϋπολογισμό και οικονομικό απολογισμό του Συνδέσμου. Υποχρεούται να συμπεριλάβει στον απολογισμό τις οποιεσδήποτε έγγραφες αντιρρήσεις των μελών του Δ.Σ.

ζ. Υποχρεούται να φροντίζει για τη γρήγορη εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., αλλά κυρίως για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού προς πάσα κατεύθυνση.

η. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων των συνεδριάσεων του Δ.Σ. σε συνεργασία με τον Γ. Γραμματέα.

 

Ο Α΄Αντιπρόεδρος

 

α. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απουσιάζοντα σε όλα του τα καθήκοντα.

β.  Ενημερώνεται εφ’ όλων των θεμάτων, εγγράφων, ενταλμάτων, κλπ., για να μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναπληρώνει επαρκώς τον Πρόεδρο, αλλά και για να ενεργήσει συνεπίκουρος αυτού για την καλύτερη ρύθμιση των εκκρεμοτήτων.

γ. Έχει την ευθύνη του τομέα των κοινωνικών και άλλων εκδηλώσεων του Συνδέσμου, ενώ εποπτεύει στη διοργάνωση των διαφόρων σεμιναρίων και διαλέξεων για την επιμόρφωση των μελών του Συνδέσμου, τηρώντας το πρόγραμμα που έχει εγκρίνει το Δ.Σ. σε συνεργασία με τον Έφορο Β΄.

δ. Εποπτεύει και φροντίζει τις κτιριακές βελτιώσεις των ιδιόκτητων διαμερισμάτων του Συνδέσμου, εισηγούμενος στο Δ.Σ. ανάλογα.

 

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

 

α. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και του Α΄ Αντιπροέδρου του Δ.Σ. τους αναπληρώνει σε όλα τους τα καθήκοντα. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού ή απουσίας του, η αναπλήρωση γίνεται από το αρχαιότερο μέλος του Δ.Σ.

β. Εποπτεύει επίσης του τομέα συνθηκών εργασίας των μελών του Συνδέσμου σε όλους τους αθλητικούς και εργασιακούς χώρους. Εισηγείται δε μέτρα και ενέργειες, σε συνεργασία με τον Έφορο, προς το Δ.Σ. για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

γ. Με τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία τηρούν τα απαραίτητα βιβλία με τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου και φροντίζουν για την ασφάλεια τους, εισηγούμενοι στο Δ.Σ.

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 

α. Είναι υπεύθυνος της Γραμματείας του Συνδέσμου και τηρεί την αλληλογραφία, υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, ενημερώνει λεπτομερώς κάθε τέλος χρόνου το μητρώο των μελών, φροντίζει για την έκδοση των ταυτοτήτων του ΠΣΑΤ και AIPS και φυλάσσει τη σφραγίδα του Συνδέσμου. Καταχωρεί υποχρεωτικά κάθε εισερχόμενο και εξερχόμενο έγγραφο στο τηρούμενο Πρωτόκολλο του Συνδέσμου και ενημερώνει περί αυτών τον Πρόεδρο, τους Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρους, καθώς και το Δ.Σ. Έγγραφα που αφορούν τα οικονομικά  θέματα γίνονται αμέσως γνωστά και στον Ταμία.

β. Είναι υπεύθυνος για την καλή τήρηση των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων, καθώς και των συνεδριάσεων του Δ.Σ., ενώ σε συνεργασία με τον πρόεδρο καταρτίζουν την ημερήσια διάταξη.

γ. Αναπληρώνεται σε όλα του  τα καθήκοντα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται από τον Ειδικό Γραμματέα και απουσιάζοντος ή κωλυόμενου αυτού από ένα μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται μετά από μυστική ψηφοφορία.

δ. Έχει την ευθύνη για τη λειτουργία της Γραμματείας και την εποπτεία του Προσωπικού.

 

Ο Ειδικός Γραμματέας

 

α. Είναι αρμόδιος για τα θέματα των αποστολών των μελών του συνδέσμου σε αγώνες εθνικών ομάδων.

β.  Αναπληρώνει σε όλα του τα καθήκοντα το Γενικό Γραμματέα.

γ. Συνδράμει το Γενικό Γραμματέα στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και στις Γενικές Συνελεύσεις για την καλή τήρηση των πρακτικών.

δ. Φροντίζει για θέματα διαπιστεύσεων και σχέσεων με ομοσπονδίες και άλλους αθλητικούς φορείς

 

Ο Ταμίας

 

α. Είναι προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών του Συνδέσμου και εκτελεί κάθε είσπραξη και πληρωμή, συνυπογράφοντας όλα τα απαραίτητα οικονομικά έγγραφα με τον Πρόεδρο. Απαραίτητη προϋπόθεση πληρωμής και είσπραξης να είναι η συγκεκριμένη απόφαση του Δ.Σ. καταχωρημένη στα πρακτικά.

β. Τηρεί το βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, όπου καταγράφονται όλες οι οικονομικές πράξεις του Συνδέσμου κατά μήνα, και κάθε άλλο νόμιμο βιβλίο, που ήθελε να εγκρίνει το Δ.Σ., μετά από εισήγηση του Ταμία.

γ. Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. καταθέτει κατάσταση εσόδων – εξόδων του Συνδέσμου και ενημερώνει απολογιστικά το Δ.Σ.

δ. Συντάσσει τον προϋπολογισμό του Συνδέσμου και στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ., το μήνα Δεκέμβριο, τον εισάγει υποχρεωτικά προς έγκριση. Ομοίως συντάσσει έως και τον Μάρτιο τον οικονομικό απολογισμό του προηγουμένου χρόνου, ο οποίος μετά την έγκρισή του από το Δ.Σ. διαβιβάζεται στην Εξελεγκτική Επιτροπή. Ειδικά τον τελευταίο απολογισμό της θητείας του Δ.Σ. τον καταρτίζει έγκαιρα και τον εισάγει προς έγκριση σε συνεδρίαση του διμήνου Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου. Αποστέλλει σε όλα τα μέλη σχετική ενημέρωση.

ε. Δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη, αν δεν υπάρχει απόφαση του Δ.Σ., καταχωρημένη στα πρακτικά των συνεδριάσεών του.

στ. Φροντίζει για την κανονική είσπραξη των συνδρομών των μελών του Συνδέσμου και κάθε άλλου εσόδου, εκδίδοντας τις ανάλογες προς τούτο αποδείξεις, σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Συνδέσμου.

ζ. Μαζί με το Β΄Αντιπρόεδρο τηρούν το βιβλίο με τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου και φροντίζουν για την ασφάλισή τους, εισηγούμενοι προς έγκριση διάφορα μέτρα ή ενέργειες του Δ.Σ.

η. Ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας και ο ταμίας αποτελούν τα βασικά μέλη των επιτροπών, που εξετάζουν οικονομικά θέματα του Συνδέσμου και κυρίως δαπάνες.

θ. Προβαίνει σε ανάθεση έργου ή προμήθειας εξοπλισμού για ποσά που καθορίζει το Δ.Σ. μόνο αν έχει λάβει τουλάχιστον τρεις προσφορές από διαφορετικές εταιρίες.

 

Ο Αναπληρωτής Ταμίας

 

α. Αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή σοβαρού κωλύματος τον ταμία σε όλα του τα καθήκοντα, μετά από απόφαση του Δ.Σ.

β. Τηρεί, βοηθώντας τον ταμία, το βιβλίο των Εσόδων-Εξόδων και κάθε άλλο βιβλίο. Γενικά, συνδράμει τον ταμία σε ό,τι χρειάζεται επί των οικονομικών.

 

Ο Έφορος Α΄

 

α. Είναι αρμόδιος για όλα τα θέματα που αφορούν στην καλή και ομαλή ενάσκηση του έργου και εισόδου των μελών του Συνδέσμου, σε κάθε αθλητικό χώρο της Ελλάδας.

β. Συνεργάζεται με το Β΄ Αντιπρόεδρο και εισηγούνται για έγκριση στο Δ.Σ. μέτρα και ενέργειες για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των μελών μας.

γ. Εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο σε εκδηλώσεις και συσκέψεις, που έχουν ως αντικείμενο την λήψη μέτρων στους αθλητικούς χώρους.

 

Ο Έφορος Β΄

 

α. Είναι αρμόδιος για τη διεξαγωγή σεμιναρίων των μελών, ημερίδων, σχέσεων με την ΕΣΗΕΑ και την ΠΟΕΣΥ και την ετήσια γιορτή απονομής δημοσιογραφικών βραβείων.

β.  Είναι αρμόδιος για την εποπτεία της βιβλιοθήκης και του αρχείου του Συνδέσμου, για την εύρυθμη λειτουργία τους και τον εμπλουτισμό τους.

γ. Είναι αρμόδιος για τον συντονισμό και την εποπτεία των εκδόσεων του Συνδέσμου.

δ. Μέλος του Δ.Σ. ορίζεται υπεύθυνος για τη διαχείριση της ιστοσελίδας του Συνδέσμου και για τεχνολογικά θέματα υποστήριξής της, κατόπιν σχετικής απόφασης.

Άρθρο 17

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α. Εκλέγεται κατά τις ανά τριετία αρχαιρεσίες του Συνδέσμου, με την ίδια διαδικασία που εκλέγεται το Δ.Σ. και τα υπόλοιπα όργανά του. Αποτελείται από τρία μέλη ως τακτικά και δύο ως αναπληρωματικά και ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών του Συνδέσμου. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν τακτικά μέλη του Συνδέσμου, που έχουν συμπληρώσει πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια σε αυτή την κατηγορία μελών.

β.  Η Εξελεγκτική Επιτροπή, που συνέρχεται εντός μηνός από τις αρχαιρεσίες και ορίζει με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρό της και το γνωρίζει εγγράφως στο Δ.Σ. του Συνδέσμου εντός επτά (7) ημερών από την ημέρα ορισμού, ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Συνδέσμου, ουσιαστικά και τυπικά, σε χρονικά διαστήματα που κρίνει σκόπιμο  η ίδια, αλλά απαραίτητα πριν από κάθε διαχειριστικό έτος. Αμέσως μετά συντάσσει έκθεση και την υποβάλλει στο Δ.Σ. με όλες τις παρατηρήσεις της.

γ.  Το Δ.Σ. υποχρεούται να θέσει στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής όλα τα απαραίτητα διαχειριστικά στοιχεία (βιβλία, πρακτικά αποφάσεων Δ.Σ. κλπ.) προκειμένου να εξυπηρετηθεί και να διευκολυνθεί ο έλεγχος.

δ. Υποχρεούται η Εξελεγκτική Επιτροπή να καταθέτει στη Γραμματεία του Συνδέσμου τις εκθέσεις της και να τις γνωρίζει στη συνέχεια στα μέλη του Συνδέσμου στην κάθε ετήσια Γενική Συνέλευση.

ε.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διαχειριστική ανωμαλία και γίνει γνωστή στο Δ.Σ., αυτό παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Συνδέσμου και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Εάν η Εξελεγκτική Επιτροπή κρίνει πως οι ενέργειες του Δ.Σ. δεν είναι επαρκείς, ζητά σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μελών, που είναι υποχρεωτική για το  Δ.Σ. και συγκαλείται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία και  δεύτερη φορά, τότε ματαιώνεται αυτή και το θέμα συζητείται στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση.

στ. Αν εκκενωθεί θέση στην Εξελεγκτική Επιτροπή συμπληρώνεται από τους επιλαχόντες με τη σειρά της επιτυχίας τους. Αν παραιτηθούν ταυτόχρονα τα τρία τακτικά μέλη της, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να προκηρύξει αρχαιρεσίες για την εκλογή νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 18

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Στο Σύνδεσμο λειτουργούν δύο Πειθαρχικά Συμβούλια, το Πρωτοβάθμιο και το Δευτεροβάθμιο.

α. Το Πρωτοβάθμιο αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά, που δεν έχουν καταδικασθεί για ατιμωτικό αδίκημα και δεν έχουν τιμωρηθεί ποτέ με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή.

β. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά, που δεν έχουν καταδικαστεί για ατιμωτικό αδίκημα και δεν έχουν τιμωρηθεί ποτέ με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή και έχουν καταστεί μέλη του ΠΣΑΤ τουλάχιστον μια πενταετία.

γ. Εκλέγονται τα μέλη και των δύο Πειθαρχικών Συμβουλίων ταυτόχρονα με τα μέλη του Δ.Σ. από τη Γενική Συνέλευση. Τις θέσεις των μελών που παραιτούνται καταλαμβάνουν τα αναπληρωματικά μέλη με τη σειρά της επιτυχίας του. Εκπίπτει της θέσεώς του μέλος που απουσιάζει από τρεις συνεδριάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου αδικαιολόγητα.

δ. Στα μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων, που προέρχονται από την Περιφέρεια καταβάλλονται έξοδα μετακίνησης, παραμονής και διατροφής, σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία , που υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Δ.Σ. του Συνδέσμου.

ε. Εξαίρεση μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου γίνεται δεκτή κατά τις γενικές αρχές του Πειθαρχικού και Ποινικού Δικαίου και της Ποινικής Δικονομίας.

στ. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια αποφασίζουν με μυστική ψηφοφορία και είναι υποχρεωμένα να εκδώσουν την απόφασή τους μέσα σε τρείς (3) μήνες από τότε που κοινοποιήθηκε σε αυτά η έγκληση ή η έφεση.

ζ. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια κρίνουν σύμφωνα με τη συνείδησή τους, αφού ακούσουν αυτόν που εγκαλεί και εκείνον που εγκαλείται, εξετάσουν μάρτυρες, που προτείνουν εγγράφως, με πλήρη στοιχεία οι διάδικοι, καθώς και εκείνους που κρίνουν τα ίδια τα Πειθαρχικά Συμβούλια, ως και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο για να μορφώσουν γνώμη.

η. Πρόεδρος στα Πειθαρχικά Συμβούλια αναλαμβάνει ο πλειοψηφήσας κατά τις αρχαιρεσίες υποψήφιος για τα Πειθαρχικά Συμβούλια.

θ.  Μέλος του Συνδέσμου, που αρνείται να καταθέσει, εάν κληθεί νομότυπα, ως μάρτυρας ή που αρνείται να εμφανισθεί ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων μετά από νομότυπη κλήση ή η συμπεριφορά του είναι απρεπής ενώπιον των Πειθαρχικών Οργάνων, παραπέμπεται από αυτά στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για ουσιώδη  παράβαση του Καταστατικού.

Άρθρο 19

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

α. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο δικάζει για πειθαρχικά παραπτώματα, ύστερα από καταγγελία μέλους του Συνδέσμου, μετά από καταγγελία τρίτου και αυτεπάγγελτα. Στην περίπτωση της αυτεπάγγελτης δίωξης, που γίνεται επί σοβαρότερων θεμάτων, απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Π.Σ.

β. Οι αποφάσεις του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου κοινοποιούνται το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έκδοσή τους στο Δ.Σ. στον εγκαλούντα και τον εγκαλούμενο. Επιτρέπεται η άσκηση έφεσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, μόνο από τον εγκαλούμενο μετά από καταδικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως της φύσεως ή του είδους του πειθαρχικού αδικήματος, καθώς επίσης ανεξαρτήτως της επιμέτρησης της επιβληθείσης ποινής. Η υποβολή εφέσεως έχει ανασταλτικό χαρακτήρα όσον αφορά την έκτιση της επιβληθείσης ποινής.

γ. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να τηρεί οποιαδήποτε βιβλία κρίνει σκόπιμο ότι θα το διευκολύνουν απόλυτα στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

δ. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει τις εφέσεις εναντίον των αποφάσεων του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και αποφασίζει τελεσίδικα και αμετάκλητα. Επίσης αποφασίζει για τις περιπτώσεις του άρθρου 10 παράγραφος δ. Κοινοποιεί τις αποφάσεις του στον εγκαλέσαντα, στον εφεσίβλητο, στον ενδιαφερόμενο και στο Δ.Σ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έκδοσή τους.

ε. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκδικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό καταγγελίες για παραπτώματα μελών του Δ.Σ., του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

στ. Οι αποφάσεις του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού είναι αμετάκλητες, άμεσα εκτελεστές και σε ουδένα ένδικο μέσο υπόκεινται.

ζ. Από το ίδιο επίσης όργανο με την παρουσία μόνο των αναπληρωματικών μελών εκδικάζονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό τα παραπτώματα μελών του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που είναι κατηγορούμενος ο Πρόεδρος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου χρέη προέδρου εκτελεί το αρχαιότερο μέλος.

η. Οι ποινές, που επιβάλλουν τα Πειθαρχικά Συμβούλια σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη βαρύτητα του πειθαρχικού παραπτώματος, όπου λαμβάνεται υπόψη και η πρότερη διαγωγή και συμπεριφορά είναι οι εξής:

1. Απλή επίπληξη.

2. Επίπληξη με ανάρτηση της απόφασης στους χώρους εργασίας.

3. Ανάκληση στην τάξη με ανάρτηση της απόφασης στους χώρους εργασίας.

4. Προσωρινή διαγραφή 1-12 μηνών με αναστολή μέχρι 2 ετών.

5. Προσωρινή διαγραφή από ένα (1) μέχρι δώδεκα (12) μήνες, αφαίρεση ταυτοτήτων και ανάρτηση της ποινής στους χώρους εργασίας.

6. Οριστική διαγραφή με αφαίρεση ταυτοτήτων και αποπομπή από το Σύνδεσμο.

ι. Οι τελεσίδικες αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων ανακοινώνονται και εκτελούνται από τα όργανα αυτά και κοινοποιούνται στο Δ.Σ. προς ενημέρωση. Ο Γεν. Γραμματέας του Συνδέσμου τις σημειώνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία διαβίβασής τους στο μητρώο. Παράλειψη ή καθυστέρηση στην εφαρμογή των παραπάνω θεμελιώνει πειθαρχικό παράπτωμα.

ια. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μέσα σε ένα (1) χρόνο αφότου έγιναν και δεν υπάρχει έγκληση ή αυτεπάγγελτη δίωξη στο χρονικό αυτό διάστημα.

ιβ. Απαλλακτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου λόγω αμφιβολιών, παραγραφής, έμπρακτης  μετάνοιας και χάρης δεν δεσμεύουν τα Πειθαρχικά Συμβούλια για τα ίδια πραγματικά περιστατικά.

ιγ. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια δύνανται να καταρτίσουν Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας, που θα υποβάλλουν στο Δ.Σ. προς έγκριση.

ιδ. Γραμματειακή υποστήριξη στα δύο Πειθαρχικά Συμβούλια παρέχεται υποχρεωτικά από τον ΠΣΑΤ.

ιε. Μέλη των Οργάνων του Συνδέσμου, που τιμωρούνται με την ποινή της προσωρινής διαγραφής, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την ημέρα κοινοποίησης της οριστικής και αμετάκλητης ποινής του αξιώματός τους και καλούνται εις αντικατάστασή τους τα αναπληρωματικά μέλη. Μετά  τη λήξη της ποινής τους δεν επιστρέφουν στη θέση που κατείχαν.

Άρθρο 20

ΜΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Α. Μικτό Συμβούλιο

Στο Σύνδεσμο λειτουργεί Μικτό Συμβούλιο, που το απαρτίζουν τρία (3) μέλη του Δ.Σ, οι Πρόεδροι των Πειθαρχικών Συμβουλίων, ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής, προβλεπομένων των αναπληρωματικών τους, εκπρόσωποι των εργαζομένων στα αθλητικά ΜΜΕ, καθώς επίσης και ΜΜΕ (Εφημερίδες, Περιοδικά, Ρ/Φ, Τηλεοπτικοί Σταθμοί, Ηλεκτρονικές Εφημερίδες και ενημερωτικές Ιστοσελίδες) στα οποία εργάζονται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του Συνδέσμου.

Το Μικτό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των ενστάσεων κατά εγγραφής υποψηφίων μελών ή μη αποδοχής αίτησης εγγραφής από το Δ.Σ και εισηγείται σχετικά.

Επίσης, ασχολείται με τα θέματα που απασχολούν τους αθλητικούς συντάκτες και οι προτάσεις του εισάγονται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο Δ.Σ του Συνδέσμου.

Το Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά, τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο και εκτάκτως, όταν το ζητήσει το 1/3 των μελών του.

Προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και απουσιάζοντος ή κωλυομένου αυτού, ο Πρόεδρος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ή ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Β. Ακαδημία Αθλητικών Συντακτών

 Ο Σύνδεσμος οργανώνει, λειτουργεί και διαχειρίζεται την Ακαδημία Αθλητικών Συντακτών (ΑΚΑΣ) με σκοπό την υψηλού επιπέδου συνεχή επιμόρφωση ελλήνων και ξένων αθλητικών συντακτών, καθώς και την πιστοποίηση του επαγγέλματος τους.

Διοικείται από 7μελή Επιτροπή στην οποία μετέχουν τέσσερα (4) μέλη του Προεδρείου του Δ.Σ. του Συνδέσμου (Πρόεδρος, Α΄ Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας) και τρία (3) μέλη του Συνδέσμου οριζόμενα από το Δ.Σ. Προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και εκείνου κωλυομένου ο Α΄ Αντιπρόεδρος.

Η θητεία της Επιτροπής είναι 3ετής και ταυτίζεται με την αντίστοιχη του Δ.Σ του Συνδέσμου.

Με τη λήξη της θητείας της, η Επιτροπή υποχρεούται να καταθέσει τον απολογισμό της δράσης της.

 

Γ. Επιτροπή Δημοσιογραφικών Βραβείων

 

Το Δ.Σ συγκροτεί Επιτροπή για την Απονομή των Δημοσιογραφικών Βραβείων, που απαρτίζεται από μέλη του Συνδέσμου εγνωσμένου κύρους και με άριστη δημοσιογραφική διαδρομή. Σκοπός της Επιτροπής είναι η επιλογή των βραβευόμενων μελών του Συνδέσμου, για την δημοσιογραφική τους εργασία. Οι εισηγήσεις της επιτροπής είναι δεσμευτικές για το Δ.Σ. Στην Επιτροπή συμμετέχει και μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται από αυτό.

Η Επιτροπή ανασυγκροτείται ανά 3ετία.

Η συμμετοχή στην Επιτροπή δεν δύναται να υπερβαίνει τις τρεις (3) συνεχείς θητείες.

 

Δ. Επιτροπή Αθλημάτων

 

Το Δ.Σ συγκροτεί Επιτροπή Αθλημάτων αποτελούμενη από επτά (7) μέλη του Συνδέσμου, οριζόμενα από το Δ.Σ, με αντικείμενο την παρακολούθηση θεμάτων και προβλημάτων ανά άθλημα.

Οι προτάσεις της Επιτροπής έχουν εισηγητικό ρόλο για το Δ.Σ του Συνδέσμου.

Για την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής, δύνανται να λειτουργούν ομάδες δράσης, ανά ενότητα αθλημάτων και με άλλα μέλη.

Το Δ.Σ καταρτίζει τον Κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής.

Η Επιτροπή ανασυγκροτείται ανά 3ετία.

 

Ε. Περιφερειακές Επιτροπές

Για την διευκόλυνση του έργου του Δ.Σ, την αποκέντρωση και την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των προβλημάτων των Αθλητικών Συντακτών στην Περιφέρεια, δημιουργούνται υπό την εποπτεία του Συνδέσμου, Περιφερειακές Επιτροπές.

Οι όροι και οι διαδικασίες λειτουργίας τους, καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ του Συνδέσμου, οι δε αποφάσεις τους δεν είναι δεσμευτικές για το Δ.Σ, αλλά έχουν εισηγητικό χαρακτήρα.

Άρθρο 21

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

α. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου. Αποτελείται από τα τακτικά μέλη και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Παρίστανται και εκφράζουν απόψεις, αλλά δεν μετέχουν των ψηφοφοριών, τα υπόλοιπα μέλη του Συνδέσμου.

β. Η Γενική Συνέλευση των μελών ψηφίζει το καταστατικό και αποφασίζει για τις τυχόν τροπολογίες ή τροποποιήσεις του. Εκλέγει κάθε τρία χρόνια την Εφορευτική Επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο, τα Πειθαρχικά Συμβούλια και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

γ. Αποφασίζει και εγκρίνει ή μη τον απολογισμό της οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του έτους.

δ. Ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ε. Αποφασίζει για τη διάλυση του Συνδέσμου και τη διάθεση της περιουσίας του μετά τη διάλυση.

στ.  Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

ζ. Το Δ.Σ. καλεί τα μέλη του σε τακτική γενική συνέλευση κάθε χρόνο, εντός του τετραμήνου Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου, για να αποφασίσουν σχετικά με τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης και τον προϋπολογισμό του έτους.

η. Το Δ.Σ. καλεί τα μέλη του σε έκτακτη γενική συνέλευση, κάθε φορά που κρίνει ότι το επιβάλλει το συμφέρον του Συνδέσμου ή αν το ζητήσει η Εξελεγκτική Επιτροπή ή αν το ζητήσει το 1/5 τουλάχιστον των τακτικών μελών του Συνδέσμου με έγγραφη αίτησή του προς το Δ.Σ., όπου θα αναφέρονται επαρκώς αιτιολογημένα οι λόγοι της σύγκλησής της. Στις περιπτώσεις αυτές η έκτακτη γενική συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα υποβολής του αιτήματος.

θ. Η Γενική Συνέλευση προκηρύσσεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη σύγκλησή της και βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τουλάχιστον το μισό συν ένα  (50% +1) του αριθμού των τακτικών μελών του Συνδέσμου.

ι. Σε περίπτωση μη απαρτίας επαναλαμβάνεται η γενική συνέλευση μέσα σε μια εβδομάδα και βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.

ια. Στις γενικές συνελεύσεις προεδρεύει τακτικό μέλος, το οποίο εκλέγεται από τους παρόντες στη Γενική Συνέλευση. Εκλέγονται επίσης δύο γραμματείς, οι οποίοι μαζί με το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. και τον Ειδικό Γραμματέα, κρατούν πλήρη και λεπτομερή πρακτικά, που υποχρεούνται να παραδώσουν το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης στη Γραμματεία του Συνδέσμου.

ιβ. Στην ετήσια γενική συνέλευση γίνεται υποβολή του οικονομικού απολογισμού και του νέου προϋπολογισμού, η ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής και η λογοδοσία του Δ.Σ. Επακολουθεί συζήτηση και διενεργούνται οι απαραίτητες ψηφοφορίες.

ιγ. Στην ετήσια Γενική Συνέλευση μπορούν επίσης να συζητηθούν και προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία του Συνδέσμου, που μπορούν να προέρχονται τόσο από το Δ.Σ., όσο και από τα μέλη του Συνδέσμου. Οι προτάσεις του Δ.Σ θα πρέπει να αναφέρονται ενδεικτικά στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ των υπολοίπων μελών του Συνδέσμου θα μπορούν να υποβληθούν γραπτά πριν από την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να συζητηθούν.

ιδ. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ανάταση της χειρός ή με φανερή ψηφοφορία, κατόπιν ονομαστικής κλήσης. Επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία  επί προσωπικού ή άλλου θέματος, για το οποίο κρίνει η Γ.Σ.

ιε. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών.

Άρθρο 22

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ – ΔΩΡΗΤΕΣ – ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ – ΧΟΡΗΓΟΙ

 1. Ο Σύνδεσμος, προς ενίσχυση των σκοπών και της οικονομικής θέσης του, δύναται να εγγράψει συνδρομητές  πρόσωπα που προσφέρουν τακτική συνδρομή.
 2. Ανακηρύσσονται  δωρητές του Συνδέσμου πρόσωπα που προσφέρουν  προς υλική ενίσχυσή του.
 3. Ευεργέτες ανακηρύσσονται πρόσωπα που προσφέρουν προς υλική ενίσχυση του Συνδέσμου.
 4. Τα ποσά των παραγράφων 1, 2 και 3  καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.
 5. Συνδρομητές – δωρητές κι ευεργέτες απολαμβάνουν συγκεκριμένων προνομίων, που καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΠΣΑΤ.
 6. Ο  Σύνδεσμος μπορεί να δέχεται χορηγίες από φυσικά και νομικά πρόσωπα στη βάση της αρχής της ανταποδοτικότητας, υπογράφοντας σχετικές συμβάσεις.
 7. Δημιουργείται Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Συνδέσμου, από τον τραπεζικό λογαριασμό του, με δικό του προσδιορισμένο ποσό, για το ύψος του οποίου θα έχουν γνώση, ανά πάσα στιγμή ο ταμίας, ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας του Συνδέσμου.

Άρθρο 23

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΣΗΜΑΤΑ – ΛΑΒΑΡΑ – ΕΟΡΤΕΣ

α. Για τη λήψη απόφασης τροποποίησης του παρόντος Καταστατικού απαιτείται σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και παρουσία σε αυτήν τουλάχιστον του 50% του συνόλου των μελών του Συλλόγου και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

β. Ο Σύνδεσμος μπορεί να έχει σήματα, λάβαρα και άλλα αναμνηστικά με τα χαρακτηριστικά του Συνδέσμου.

γ. Ο Σύνδεσμος, με απόφαση του Δ.Σ., απονέμει βραβεία (σήματα, μετάλλια και άλλες ειδικές διακρίσεις) σε μέλη του, σε πρόσωπα κύρους ή σε πρόσωπα με προσφορά προς τον Σύνδεσμο, βάσει ειδικού κανονισμού που καταρτίζεται από το Δ.Σ.

δ.  Μια φορά το χρόνο, διεξάγεται η ετήσια γιορτή του Συνδέσμου, για την βράβευση των Καλυτέρων του αθλητισμού.

Άρθρο 24

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α. Οποιοδήποτε θέμα, που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό επιλύεται από το Δ.Σ. ή τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των εκάστοτε Νόμων περί δημοσιογραφίας και δημοσιογραφικού επαγγέλματος, καθώς και του ισχύοντος Αθλητικού Δικαίου.

β. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να ασχοληθεί με εγγραφές μελών, που δεν πληρούν τους όρους του Καταστατικού, ούτε το Δ.Σ. μπορεί να υποβάλλει θέματα για τέτοιες εγγραφές.

γ. Κάθε παράβαση άρθρου ή άρθρων του παρόντος Καταστατικού αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό αδίκημα.

δ. Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου η κινητή και ακίνητη περιουσία του περιέρχεται στην  ΠΟΕΣΥ.

ε. Το Δ.Σ μπορεί με απόφασή του να προσλάβει, να καθορίσει τις αρμοδιότητες και να ορίσει την αμοιβή είτε εξωτερικού συνεργάτη για συγκεκριμένο έργο είτε μόνιμου, εσωτερικού, επαγγελματικού στελέχους.

στ. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να προσλάβει, να καθορίσει τις αρμοδιότητες και να ορίσει αμοιβή, νομικού συμβούλου ή δικηγορικού γραφείου για μόνιμη παροχή νομικών υπηρεσιών στον ΠΣΑΤ  και τα μέλη του.

ζ. Το παρόν έχει ισχύ από την δημοσίευσή του και καμιά διάταξη δεν έχει αναδρομική ισχύ, εκτός και αν σαφώς ορίζεται αυτό.

η. Το παρόν καταστατικό, που περιέχει 24 άρθρα, μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήμερα από τη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2013

 

Για το Δ.Σ.  του ΠΣΑΤ

 

Ο  Πρόεδρος    

 

Σωτήρης Τριανταφύλλου 

 Ο Γενικός  Γραμματέας

 

Θοδωρής Νταβέλος