ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ ενέκρινε την εγγραφή των κάτωθι υποψηφίων :

ΔΟΚΙΜΑ

1. ΑΞΕΛΟΣ Θεόδωρος (Εφημερίδα «Κοινωνική»)

2. ΚΟΓΚΟΣ Προκόπιος («Αχαϊκά ΜΜΕ-Ράδιο Γάμμα»)

 ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι έχοντες λόγους ενστάσεων μπορούν να τις καταθέσουν μέσα σ’ ένα  μήνα.

Περισσότερα άρθρα