Ανακοινώνεται η Δεύτερη Πρόσκληση για αιτήσεις στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Ανακοινώνεται η Δεύτερη Πρόσκληση για αιτήσεις στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Καινοτόμες δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις ψηφιακές τεχνολογίες και στη διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 5003107,

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων (βάσει του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024) σε εργαζόμενους αποκλειστικά του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται (αποκλείονται οι άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι και δημόσιοι υπάλληλοι).

Στην πρώτη πρόσκληση που έληξε τον Φεβρουάριο καλύφτηκαν όλες οι θέσεις του προγράμματος στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου. Στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας υπάρχουν κενές θέσεις για αυτό και ο ΠΣΑΤ  προχώρησε στην έκδοση δεύτερης πρόσκλησης.

 Η υποβολή του Β΄ κύκλου των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από τις 10/06/2021 έως και τις 12/07/2021 και ώρα 23:59:59

Αντικείμενο της Πράξης είναι η:

 • Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης 150 ωρών σε συγκεκριμένα θεματικά αντικείμενα 
 • Πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι απαραίτητες προϋποθέσεις:

 1. Να είναι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, και  να απασχολούνται:
  1. Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή
  2. Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η Εποχική Απασχόληση), ή
  3. Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου,ή
  4. Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η Εποχική Απασχόληση).
 • Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (τουλάχιστον)
 • Να είναι ηλικίας 18 – 64 ετών

 

Τα προγράμματα Κατάρτισης είναι τα εξής:

 1. Ειδικός Διαχείρισης Ολυμπιακών Εκδηλώσεων
 2. Χειριστής Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης/ SocialMedia

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπως ενημέρωσε τον ΠΣΑΤ η εταιρία που έχει αναλάβει την υλοποίηση  των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης ολοκληρώνονται εντός του μηνός οι προετοιμασίες για την έναρξη του προγράμματος με τη συμμετοχή των ωφελούμενων της πρώτης φάσης. 

 

Περισσότερα άρθρα

12/08/2022
Η γιορτή της Παναγίας (15 Αυγούστου), όπως είναι γνωστό, είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας για…