Προκριματικά Παγκοσμίου Γυναικών Βόλεϊ

Γενική Συνέλευση και Υποψηφιότητες για το Δ.Σ. και τα Όργανα του ΠΣΑΤ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ), σε εφαρμογή και συνδυασμό των άρθρων 12 παρ. δ, 13, 14 και 21 του Καταστατικού του Συνδέσμου, προκηρύσσει Γενική Συνέλευση των Μελών του στις 28 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:30  στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΠΣΑΤ (Ασκληπιού 3, 2ος όροφος- Αθήνα), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ. από 20 Μαρτίου 2017- Έγκριση.
  2. Οικονομικός Απολογισμός Δ.Σ. από 20 Μαρτίου 2017- Έγκριση.
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής – Απαλλαγή Δ.Σ. ευθυνών.
  4. Προϋπολογισμός περιόδου 2018 – Έγκριση
  5. Ημερομηνία Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Δ.Σ., Πειθαρχικών Οργάνων (Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο) και Εξελεγκτικής Επιτροπής, περιόδου 2018-2019.
  6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
  7. Ανακοινώσεις Δ.Σ. – Προτάσεις Δ.Σ. και μελών του Συνδέσμου (σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. ιγ, οι προτάσεις Μελών του Συνδέσμου θα πρέπει να υποβληθούν γραπτώς πριν από την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης).

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά και αμετάκλητα (άρθρο 21, παρ. ι), ανεξάρτητα από τον αριθμό παρόντων μελών, την

7η Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, στην αίθουσα συνεδρίων της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος).

Το Δ.Σ. αποφάσισε να προτείνει στη Γ.Σ. ως ημερομηνίες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, την 16η Μαρτίου 2018 στην Περιφέρεια και την 19η Μαρτίου 2018 στην Αθήνα.

Τα μέλη του ΠΣΑΤ, που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. και Όργανα του Συνδέσμου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού, θα πρέπει να την υποβάλλουν το αργότερο έως την 21η Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ., εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (Άρθρο 13, παρ. γ). Οι υποψηφιότητες κατατίθενται εγγράφως στη Γραμματεία του ΠΣΑΤ (Ασκληπιού 3, Αθήνα), είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω email (psat@otenet.gr). Με τη λήξη της προθεσμίας, αμέσως θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Συνδέσμου (Άρθρο 13, παρ. δ) για να ανακηρύξει τους υποψήφιους για το Δ.Σ. και τα Όργανα του ΠΣΑΤ, περιόδου 2018-2021.

Περισσότερα άρθρα

12/08/2022
Η γιορτή της Παναγίας (15 Αυγούστου), όπως είναι γνωστό, είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας για…