Παρασκευή , Ιανουάριος 17 2020
Home / Ανακοινώσεις / Διακήρυξη Νο. 02/2019 | Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

Διακήρυξη Νο. 02/2019 | Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.) προκηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων, για τα υποέργα 1, 2, 3, 5, 6 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ» της Πράξης: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5003107, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Ο διαγωνισμός είναι αναρτημένος στο ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικός Αριθμός: 82454)

About Evdokia Lamprou

Check Also

“Είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση”

Δηλώσεις του Θοδωρή Βλάχου για το ντέρμπι της Εθνικής Ανδρών στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο απέναντι στην Ιταλία