Προκριματικά Παγκοσμίου Γυναικών Βόλεϊ

Εγγραφές Νέων Μελών στον ΠΣΑΤ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ στη σημερινή του συνεδρίαση (12.7.2017), μετά κι από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Εγγραφών του, αποφάσισε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Καταστατικό του Συνδέσμου (άρθρο 7), την εγγραφή ως μελών των κάτωθι υποψηφίων, στη δύναμή του:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΛΕΟΥΣΗΣ Απόστολος: Εφημερίδα «Γαύρος»

 ΔΟΚΙΜΑ ΜΕΛΗ

 ΖΑΛΙΑΡΗΣ Κωνσταντίνος:  Ιστοσελίδα «Gazzetta.gr»

ΚΥΡΚΟΣ Ευάγγελος: Εφημερίδα «Γαύρος»

ΣΠΑΝΟΥ Αντωνία  Ιστοσελίδα «Gazzetta.gr»

Σύμφωνα με το Καταστατικό (Άρθρο 7, παρ.6β), παρέχεται το δικαίωμα στα μέλη του Συνδέσμου προθεσμία ενός (1) μήνα για την υποβολή ενστάσεων (χρηματικό τέλος 100€) επί της εγγραφής ή μη υποψήφιων μελών, από την ημερομηνία ανακοίνωσής τους.

Επί των ενστάσεων επιλαμβάνεται το Μικτό Συμβούλιο του ΠΣΑΤ οι αποφάσεις του οποίου είναι δεσμευτικές για το Δ.Σ. του Συνδέσμου.

Με την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων, τα νέα μέλη εγγράφονται στη δύναμη του Συνδέσμου με ημερομηνία την λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ. (12/7/2017) και παραλαμβάνουν την ταυτότητα Μέλους του ΠΣΑΤ, καταθέτοντας στη Γραμματεία του, την προβλεπόμενη συνδρομή (15 ευρώ).

 

Περισσότερα άρθρα

12/08/2022
Η γιορτή της Παναγίας (15 Αυγούστου), όπως είναι γνωστό, είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας για…