Θέμα: Σύσταση Επιτροπής για τη «Γυναίκα Αθλητική Συντάκτρια»

Θέμα: Σύσταση Επιτροπής για τη «Γυναίκα Αθλητική Συντάκτρια»

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ αποφάσισε στο πλαίσιο της γενικότερης επικοινωνίας με τα μέλη του να έλθει σε επαφή με τις γυναίκες συναδέλφους, προκειμένου να συζητήσουν και να εξετάσουν, από κοινού, θέματα που αφορούν στις συνθήκες εργασίας, δικαιώματα και υποχρεώσεις και ενδεχόμενες δυσκολίες, που αντιμετωπίζουν στους χώρους εργασίας.

Για την πρωτοβουλία αυτή το Δ.Σ. έκρινε ότι επιβάλλεται η συγκρότηση μιας 5μελούς Επιτροπής, της οποίας επικεφαλής θα είναι η συνάδελφος και μέλος του Δ.Σ. (Έφορος Γ’) Αγγελική Βύζικα.

Για την πλήρωση των θέσεων στην αναφερόμενη Επιτροπή πρωτοβουλίας για τη «Γυναίκα Αθλητική Συντάκτρια», παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες να το δηλώσουν στη Γραμματεία του Συνδέσμου, με Fax (210-3635777) ή e-mail (psat@otenet.gr) ή στο e-mail της Αγγελικής Βύζικα (aggeliki879@gmail.com), έως την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2009.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΣΑΤ

Περισσότερα άρθρα