Μνημόνιο Συνεργασίας του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  Της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου  Με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου

Μνημόνιο Συνεργασίας του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού                                    Πανελλήνιος Σύνδεσμος

Πάντειο Πανεπιστήμιο                                                                                Αθλητικού Τύπου

 

Μνημόνιο Συνεργασίας του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

Της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου

Με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου

 Λαμβάνοντας υπόψη τους αντίστοιχους σκοπούς και στόχους τους , το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου συμφώνησαν στη μεταξύ τους συνεργασία, μέσω του παρόντος συμφώνου, με κύριο σκοπό:

  1. Την εγκαθίδρυση εκπαιδευτικής, επιστημονικής και ερευνητικής συνεργασίας, η οποία έχει ως αντικείμενο την επικοινωνία και τα Μέσα, την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση εκδόσεων κοινού ενδιαφέροντος, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού προς τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου, σε ζητήματα τεχνολογίας, επικοινωνίας και Μέσων, την από κοινού υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων.
  2. Την από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, όπως διαλέξεις, σεμινάρια κατάρτισης, προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, συνέδρια, συμπόσια κλπ.
  3. Το Μνημόνιο Συνεργασίας αφορά συγκεκριμένες και προσδιορισμένες ενέργειες και δράσεις, οι οποίες αναπτύσσονται από κοινού και όχι το σύνολο των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και άλλων δραστηριοτήτων του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου. Το Μνημόνιο δεν δεσμεύει κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη για αποκλειστική συνεργασία, τα οποία μπορούν να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους είτε ανεξάρτητα  είτε σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς.
  4. Η συνεργασία αυτή τίθεται σε εφαρμογή σήμερα, 1.06.2016 και θα συνεχίσει να έχει ισχύ, εκτός εάν ένα μέρος κοινοποιήσει εγγράφως και προκαταβολικά δύο μήνες πριν, την πρόθεση παύσης του στο άλλο μέρος. Το παρόν Μνημόνιο υπόκειται σε μεταβολές, προσθήκες, βελτιώσεις, εφόσον αυτές προταθούν από ένα εκ των δύο μερών και γίνουν κοινές αποδεκτές, εντός του διαστήματος ισχύος του Μνημονίου Συνεργασίας. Η παύση του παρόντος συμφώνου συνεργασίας δεν θίγει τα προγράμματα δράσης, που δημιουργήθηκαν στη βάση του και είναι ήδη σε εξέλιξη μέχρι τη λήξη αυτών.

Αναπληρωτής Καθηγητής, Γιάννης Σκαρπέλος, Πρόεδρος Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

Σωτήρης Τριανταφύλλου, Πρόεδρος ΠΣΑΤ

Περισσότερα άρθρα