ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 Εν’ όψει των διατάξεων των άρθρων 15 και 25 του Καταστατικού του  Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

                                         Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι                              

Οι μέτοχοι-μέλη του Ενιαίου Δημοσιογραφικού  Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως σε τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο 23η Ιουνίου 2012 και ώρα 14.00 στο ξενοδοχείο TITANIA (Πανεπιστημίου 42 στο συνεδριακό χώρο «ΕΥΡΩΠΗ», στον ημιώροφο) με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Ανακοινώσεις της Διοίκησης
  2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Παρουσίαση Αναλογιστικής Μελέτης Βιωσιμότητας ΕΔΟΕΑΠ
  4. Συνεργασία ΕΔΟΕΑΠ με ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
  5. Λήψη απόφασης για αύξηση εισφοράς από 3% σε 6% των εν ενεργεία μελών  του Οργανισμού
  6. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική χρήση έτους 2011
  7. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. για το πρώτο έτος της θητείας του
  8. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2011
  9. Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσεως 2012

Η δεύτερη Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε λόγω μη ύπαρξης απαρτίας.

Στην τρίτη  Γενική Συνέλευση απαρτία πραγματοποιείται με την παρουσία του 1/10 των μετόχων-μελών του Οργανισμού.

Περισσότερα άρθρα