Παρασκευή , Σεπτέμβριος 25 2020
Breaking News
Home / Slider / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.), ως Δικαιούχος υλοποίησης της Πράξης «Καινοτόμες δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις ψηφιακές τεχνολογίες και στη διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003107, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με την υπ αριθμ. 5981/789/Α3-15/11/2017 απόφαση ένταξης όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 5582/Β3/1292-17/09/2018 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (ΑΔΑ: 6Μ2Θ465ΧΙ8-8Ξ0), ενδιαφέρεται να απασχολήσει, ένα (1) άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 της Πράξης «Υποστηρικτικές ενέργειες Συντονισμού,  Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης & Δημοσιότητας του Σχεδίου Δράσης», με σύμβαση έργου (απόφαση έγκρισης αριθμ. 19/4.07.2019 του Δ.Σ. του Π.Σ.Α.Τ.)

Η παρούσα πρόσκληση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Π.Σ.Α.Τ και να έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, το αργότερο έως τις 19 Ιουλίου 2019 και ώρα 3 μ.μ., είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected], είτε σε έντυπη μορφή στην έδρα του Π.Σ.Α.Τ., Ασκληπιού 3, Αθήνα, 106 79, με έναν από τους εξής τρόπους: α) αυτοπροσώπως, β) ταχυδρομικώς, γ) μέσω courier.

Για αναλυτικές πληροφορίες κάνετε κλικ στο παρακάτω link.

Prosklisi_Ekdilosis_Endiaferontos_v8 (1)

About Ioanna Alisandratou

Check Also

Το Τόκυο στο επίκεντρο της έναρξης των εργασιών του 7ου Διεθνούς Αθλητικού Σχολείου ΠΣΑΤ Οι Ολυμπιακοί Αγώνες πρέπει να γίνουν ακόμη και χωρίς θεατές

Οι εργασίες της πρώτης ημέρας του 7ου Διεθνούς Αθλητικού Σχολείου του ΠΣΑΤ, που διεξάγεται διαδικτυακά, …