Home / Slider / Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) ανακοινώνει ότι, έπειτα από την μη επίτευξη απαρτίας, στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018, αυτή θα πραγματοποιηθεί οριστικά και ανεξαρτήτως αριθμού μελών, ως ορίζει το Καταστατικό (άρθρο 21, παρ. ι.) την Τετάρτη 7 Μαρτίου και ώρα 10:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδρίων της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ. από 20 Μαρτίου 2017- Έγκριση.
  2. Οικονομικός Απολογισμός Δ.Σ. από 20 Μαρτίου 2017- Έγκριση.
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής – Απαλλαγή Δ.Σ. ευθυνών.
  4. Προϋπολογισμός περιόδου 2018 – Έγκριση
  5. Ημερομηνία Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Δ.Σ., Πειθαρχικών Οργάνων (Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο) και Εξελεγκτικής Επιτροπής, περιόδου 2018-2021.
  6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
  7. Ανακοινώσεις Δ.Σ. – Προτάσεις Δ.Σ. και μελών του Συνδέσμου (σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. ιγ, οι προτάσεις Μελών του Συνδέσμου θα πρέπει να υποβληθούν γραπτώς πριν από την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης).

Το Δ.Σ. αποφάσισε να προτείνει στη Γ.Σ. ως ημερομηνίες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, την 16η Μαρτίου 2018 στην Περιφέρεια και την 19η Μαρτίου 2018 στην Αθήνα.

About

Check Also

Το επετειακό λογότυπο του ΠΣΑΤ για τα 70 χρόνια

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) ιδρύθηκε το 1952 και έχει στη δύναμή του περισσότερα …