Ο ΠΣΑΤ υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Ο ΠΣΑΤ υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) υπέγραψαν ο πρόεδρος του ΠΣΑΤ Γιάννης Θεοδωρακόπουλος και ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής, καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης.

Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η χορήγηση, από μέρους του ΕΑΠ, μίας υποτροφίας ανά ακαδημαϊκό έτος, αρχής γενομένης του επόμενου, σε φοιτητές/φοιτήτριες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Αθλητισμού» της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, οι οποίοι/ες είναι μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ). Η ετήσια υποτροφία θα βαρύνει αποκλειστικά το εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η διαδικασία καθώς και τα κριτήρια χορήγησης της υποτροφίας θα καθοριστούν με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων και τελική έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ.

Επίσης, ΠΣΑΤ και ΕΑΠ, αποδέχτηκαν να αναλάβουν κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία και δράση για την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:  α) Την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης, τα οποία θα προσφέρονται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ε.Α.Π. σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του. β) Συνδιοργάνωση πολιτιστικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: ημερίδες, διαλέξεις, σεμινάρια, εκθέσεις, αφιερώματα κ.ά. γ) Ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, μέσω της δικτύωσης των συμβαλλoμένων, τηρουμένων των κανόνων που αφορούν στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. δ) Υποβολή κοινών δημοσιεύσεων. ε) Συνεργασία σε ζητήματα αξιοποίησης πολιτιστικού έργου προς άμεσο όφελος της κοινωνίας και ανταλλαγή καλών πρακτικών στρατηγικής συνεργασιών με τοπικές κοινότητες, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς. στ) Προβολή των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ από τον ΠΣΑΤ μέσω εκδηλώσεων, δράσεων, ηλεκτρονικού/έντυπου τύπου κλπ.

Ο ΠΣΑΤ θα ενημερώνει τα μέλη του για τις δράσεις σχετικά με το μνημόνιο συνεργασίας.

Περισσότερα άρθρα