Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Kαταστατικού, καλούνται τα μέλη του Συνδέσμου σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΠΣΑΤ (Ασκληπιού 3, 2ος όροφος- Αθήνα) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Διοικητικός Απολογισμός 2021 – Έγκριση.
  2. Οικονομικός Απολογισμός 2021 – Έγκριση – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής – Απαλλαγή Δ.Σ. ευθυνών.
  3. Προϋπολογισμός περιόδου 2022 – Έγκριση.
  4. Ανακοινώσεις Δ.Σ. – Προτάσεις Δ.Σ. και Μελών του Συνδέσμου (σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. ιγ, οι προτάσεις Μελών του Συνδέσμου θα πρέπει να υποβληθούν γραπτώς πριν από την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης)

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά (με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης) την 30η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδρίων της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος).

Περισσότερα άρθρα